Programmid ja projektid

Muusikalinna Tallinna ja Music Estonia laulukirjutamise laagrite fond

Music Estonia ja muusikalinna Tallinna koostöös on avatud fond mahuga 7500 eurot, mis on mõeldud rahvusvaheliste laulukirjutamise laagrite korraldamiseks Tallinnas. Fond on avatud alates 10.11.2022 kuni abikõlblikkuse perioodi (31.05.2023) või vahendite lõppemiseni. Fondi rahastab UNESCO muusikalinn Tallinn ja fondi plaanitakse jätkata aastani 2025.   

FONDI TINGIMUSED:

 • Laager toimub mõnes Tallinna helistuudios (taotlusega tuleb saata ka stuudio kinnitus).
 • Taotlemise hetkeks on kinnitatud vähemalt kaks Eesti autorit / produtsenti. Rahvusvahelistest osalejatest on kinnitatud vähemalt kaks välisautorit / produtsenti või on olemas kinnitus koostöö kohta mõne rahvusvahelise kirjastuse või plaadifirmaga.
 • Taotlejaks on juriidiline isik.
 • Laagrisse kaasatud Eesti poolsetest osalejatest on vähemalt 50% mujalt, kui taotleva kirjastuse enda autorid / produtsendid või ettevõttega lähedalt seotud isikud. Vabadele kohtadele võib toimuda ka avalik konkurss.
 • Laagris osalevad rahvusvahelised autorid ja produtsendid vähemalt 30% ulatuses.
 • Ühe projekti kohta võib taotletav summa olla maksimaalselt 2500 eurot.
 • Projekti omaosalus on vähemalt 20%.
 • Abikõlblikud kulud on lennupiletid, majutus, stuudiorent ja laagri korraldusega otseselt seonduvad muud kulud.
 • Fond ei kata loo produtseerimise, miksimise ja masterdamise tasusid ega lugude välja andmisega seonduvaid kulusid
 • Juhul kui ühe ettevõtte poolt laekub rohkem kui üks taotlus käimasoleva rahastusperioodi jooksul, teeb toetamise otsuse vastav hindamiskomisjon, eelistades rohkemate muusikaettevõtete toetamist ja taotluste tugevust. 
 • Laekunud taotlusi vaadatakse läbi vähemalt kord kuus ning järgmisel kuul toimuvaks laagriks peavad taotlused olema esitatud eelneva kuu lõpuks. 
 • Toetuse saajad peavad sündmusel osalemise järel esitama etteantud vormil sisulise aruande. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. 
 • Toetuse saaja turundusmaterjalidel peab olema selgelt välja toodud muusikalinn Tallinna logo, soovituslikult viidatud muusikalinn Tallinnale ka sotsiaalmeedia postitustes.

 

HINDAMISKRITEERIUMID

 • Mõju ettevõtte edasisele tegevusele (eelistatud on ettevõtted, kelle puhul on tegemist nende põhitegevuse või olulise uue suuna arendamisega vs üksikprojektid).
 • Kasuks tuleb varasem rahvusvaheliste koosloomelaagrite korralduse kogemus.
 • Osalevate Eesti autorite / produtsentide ning välispartnerite profiil ning kogemus.
 • Eelistatud on projektid, kus muusika kirjutamise väljund on juba selge ehk muusikat kirjutatakse konkreetsetele artistidele, briifidele või konkreetse plaadifirmaga koostöös, et lugude avaldamise tõenäosus oleks suurem.
 • Eelistatud on projektid, kuhu on kaasatud rohkem autoreid, produtsente ja artiste. Vähem on eelistatud laagrid, mis on korraldatud ühe artisti jaoks.
 • Projektil on selge ja läbimõeldud eelarve.


HINDAMISKOMISJON

Komisjoni tööd koordineerib Music Estonia poolt Marii Reimann. 

Ekspert Martiina Putnik
Ekspert Liisi Voolaid
Ekspert Bert Prikenfeld
EFÜ esindaja Tambet Mumma
EAÜ esindaja

Hääleõiguseta liikmena kaasatakse komisjoni töösse muusikalinn Tallinna esindaja.

 

Taotlemise vormi leiad siit:
https://musicestonia.typeform.com/to/DTn4S945 

Aruandluse vormi leiad siit:
https://musicestonia.typeform.com/to/WglTM5jD