Uudised

Kandideeri meie uude ekspordivõimendisse AMP

Ootame nii edasijõudnud kui ka uusi muusikaettevõtteid meie ekspordi arenguprogrammi AMP. Märtsis algava 15-kuulise programmi eesmärk on viia osalejad ekspordivõimekuse suunal uute arenguteni, kaasates programmi ajaks ettevõtete töösse pikaajalise rahvusvahelise kogemusega välismentoreid ja teisi valdkonna spetsialiste. Programmis osalemise eeldus on ekspordifookusega projekti olemasolu vähemalt idee tasandil.

PROGRAMMIS SISALDUB

 • ettevõtte projekti analüüs ja ekspordi arenguplaani koostamine nii programmi ajaks kui ka aastaks pärast seda;
 • rahvusvahelise mentori tugi kuni kaheksaks sessiooniks;
 • valdkonnaalaste teadmistega töötaja kaasamine (0,2 koormusega) ettevõtte tegevusse programmi ajaks, et saavutada arenguplaanis seatud eesmärgid;
 • piiratud lisarahastus* igale osalejale, et teha teoks ekspordi arenguplaani tegevusi, nagu artisti ülesastumine esitlusfestivalil, osavõtt konverentsist, messist või äridelegatsioonist jms;
 • Music Estonia mitmekülgsed tugiteenused: võimalus kasutada meie kontorit tööks ja koosolekuteks, abi kontaktide loomisel ning arendamisel jm;
 • koolitused, mille teemad selguvad ettevõtete projektide analüüsist;
 • 2020. aasta Tallinn Music Weeki delegaadipass ja tegevusprogramm 2021. aasta festivaliks.

*Piiratud lisarahastus tähendab, et saame iga ettevõtte ekspordi arenguprojekti toetada 60% ulatuses, 40% kuludest katab ettevõte. Meil on võimalik panustada maksimaalselt 3600 € iga osaleja projekti elluviimiseks eeldusel, et osaleja panustab 2400 €.

KEDA OOTAME OSALEMA?

AMP on suunatud eelkõige edasijõudnud muusikaettevõtetele, kuid ootame osalema ka valdkonna professionaalide uusi ettevõtteid, millel on:

 • ekspordi suunal toimuv või planeeritav tegevus;
 • koostöökogemus ühe või eelistatult mitme artistiga;
 • head põhjused osaleda programmis just praeguses karjäärietapis;
 • võimekus ja valmisolek panustada nii ajaliselt kui ka rahaliselt;
 • Eestis registreeritud ettevõte (OÜ, MTÜ vm).

ENNE KANDIDEERIMIST

Palume mõelda, millise fookusega projekti Su ettevõte programmi raames arendada sooviks.

Selleks võivad olla näiteks:

 • uu(t)e artisti(de) esmakordne viimine välisturgudele;
 • ekspordiga edukalt alustanud artisti tegevuse viimine uuele tasemele või uutele turgudele;
 • uu(t)e autori(te) (helilooja, laulukirjutaja, produtsendi) rahvusvahelise karjääri ja eksporditegevuse alustamine;
 • rahvusvaheliselt aktiivsete autorite tegevuse viimine uuele tasemele või uutele turgudele;
 • ettevõttele uue ekspordile suunatud tegevus- ja ärimudeli väljaarendamine ning tegevuse käivitamine, nt muusikaettevõtte juurde management’i või muusikakirjastuse loomine;
 • seni Eesti turule suunatud tegevus- ja ärimudeli ümber kujundamine ekspordisuunaliseks.

OSALUSTASU

15 kuud kestva programmi osalustasu on 150 € kuus.
Music Estonia liikmele kehtib soodushind 120 € kuus.
Käibemaksu summale ei lisandu.
Tasumine toimub arve alusel, mille saame esitada vaid Eestis registreeritud ettevõttele.

KANDIDEERIMINE

Programmi kandideerimiseks täida ankeet SIIN hiljemalt 26. veebruaril.
Osalejate valiku teevad eksperdid, kelle otsusest anname kandidaatidele teada 3. märtsil.

Küsimuste korral kirjuta meie praktikant Johanna Maria Mängelile johanna@musicestonia.eu.

Projekti toetab EAS Euroopa Regionaalfondi vahenditest.

Foto autor on Helena Pass.

Seotud uudised