Muusikaturu andmed

Muusikamajanduse mõistmiseks andmepiltide kaudu on tarvis kahte vaadet – nõudluse vaade ehk kui palju ühiskond kulutab muusika kuulamisele ja kasutamisele ning pakkumise vaade ehk kui palju Eesti muusikasektor loob väärtust ja teenib tulu muusika loomise, levitamise, müügi ning muude muusikaga seonduvate teenuste pakkumisega. Käesolev andmepilt kajastab nõudluse vaadet ning vastab küsimusele: millised on Eesti ühiskonna kulutused muusikale.

Mõistmaks muusikamajandust ja valdkonna kogumahtu, on vaja usaldusväärseid ja täpseid andmeid. Kui palju kulutavad inimesed muusika tarbimisele? Kust ja kui palju valdkonda raha tuleb? Kui palju on toetusi, kui palju laekub erasektorist? Kuidas tulevikus parandada muusikasektorit kirjeldavate andmete kvaliteeti ning aidata kaasa informeerituma kultuuripoliitika kujundamisele ja läbimõeldumate otsuste langetamisele? Need on küsimused, millele oleme antud projekti käigus vastuseid otsinud. Maailma tabanud järjestikused kriisid on andnud meile tungiva vajaduse muusikamajanduse paremaks mõistmiseks, andmete kvaliteetsemaks ja kiiremaks kättesaamiseks ning hindamiseks. Meie ees on avanenud pikk kuid äärmiselt vajalik teekond kogu valdkonna vaates, kus teadmistepõhine juhtimine on üks valdkonna taastumise ja edasiarengu põhialuseid. Eesoleva aruande toel teeme sellega algust. Arenduskeskusena oleme valmis valdkonna paremasse andmestikku igakülgselt edasi panustama ja täname kultuuriministeeriumi, kollektiivseid esindusorganisatsioone ning muusikaettevõtteid senise väga hea ja tulemusliku koostöö eest.

Esimene kaardistus ja andmepilt katab aastad 2018, 2019 ja 2020. Edaspidi hakkab muusikaturu ehk muusikamajanduse nõudluse vaade ilmuma igal aastal.

Muusikaturu andmedMuusikaturu analüüs