Privaatsustingimused

Viimati uuendatud 07.08.2020.

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist MTÜ Music Estonia (edaspidi Music Estonia) veebilehel musicestonia.eu (edaspidi veebileht).

 

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: MTÜ Music Estonia
Aadress: Telliskivi 60a/1, 10412 Tallinn
E-post: info@musicestonia.eu

 

Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Music Estoniale infot.

Teenused on kõik Music Estonia pakutavad tasuta ja tasulised teenused.

 

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Music Estonia kogub alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

 • kasutaja nimi ja e-posti aadress – kui kasutaja liitub meililistiga või saadab Music Estoniale e-kirja;
 • kasutaja nimi, e-posti aadress, telefoninumber ning esindatava ettevõtte/organisatsiooni nimi, aadress ja registrikood – kui kasutaja soovib tarbida mõnda Music Estonia pakutavat teenust ja täidab vastava vormi või saadab e-kirja;
 • veebilehe külastatavuse statistika – Google Analyticsi ja veebiteenuse pakkuja WordPress abil.

 

Isikuandmete kasutamine

Music Estonia kasutab isikuandmeid:

 • kasutajale teenuse osutamiseks, näiteks lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
 • kasutaja e-posti aadressile uudiskirja jm kasuliku info saatmiseks, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.
 • veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

Kolmas isik on Music Estonia lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub Music Estonia kasutajale teenuseid.

Music Estonia kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

 • e-mailide edastamise ja haldamise süsteemi,
 • veebilehe majutust,
 • veebilehe kasutusstatistika analüüsi,
 • raamatupidamisteenust.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, võib Music Estonia edastada kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile, kuid seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

 

Isikuandmete säilitamine ja turvalisus

Music Estonia säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Music Estonia rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:

 • avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
 • nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
 • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@musicestonia.eu vastavasisuline sooviavaldus.

Kui kasutaja kuulub Music Estonia meililisti, on tal võimalik kustutada end meililisti nimekirjast ja loobuda edasistest kirjadest e-kirja lõpus oleva lingi kaudu.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.

Kui kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (☎ 627 4135; ✉ info[a]aki.ee; Tatari 39, Tallinn 10134) poole.

 

Küpsised

Music Estonia veebilehel kasutatakse küpsiseid, eesmärgiga tagada parem kasutajakogemus ja efektiivsem turundustegevus ning koguda kasutusstatistikat. Kasutades Music Estonia veebilehte, nõustub kasutaja küpsiste kasutamisega käesolevas korras kirjeldatud viisil.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebilehitseja automaatselt kasutaja seadmesse salvestab. Küpsised võivad olla loonud erinevad teenusepakkujad nagu näiteks Google. Küpsisefailid ei ole arvuti jaoks ohtlikud.

Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas veebilehte kasutatakse, et seda kasutajatele isiklikumaks ja kasutajasõbralikumaks muuta. Lisaks aitavad küpsised koguda kasutajastatistikat, mis võimaldab mõõta ja parandada veebilehe toimivust ning annab alusandmed, et viia läbi efektiivne turundustegevus.

Kasutaja loetakse küpsistega nõustunuks, kui tema veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Tihtipeale lubavad veebilehitsejad vaikimisi küpsisefailide seadmesse säilitamist. Kasutaja võib oma seadmes küpsiste kasutamise ära keelata või need kustutada, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht korrektselt töötada.

Kasutusstatistika kogumiseks kasutab Music Estonia Google Analyticsi teenust, kogudes andmeid külastatud alalehtede, külastusaja, külastuste arvu, kasutatavate seadmete, sisenemiskanalite ja muu statistika kohta.

Google Analytics võib siiski koguda andmeid kasutajate aktiivsuse kohta ka ilma küpsisefaile kasutamata. Selleks, et Google Analytics ei saaks andmeid kasutada, saab kasutaja paigaldada oma seadmesse Google Analyticsit blokeeriva rakenduse: Google Analyticsist loobumise brauserilaiend.

Oleme Google Analyticsis aktiveerinud IP-aadresside anonümiseerimise, st kasutajate IP-aadresse Music Estonia ei näe ega kogu.

 

Privaatsustingimuste muutmine

Music Estonia jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@musicestonia.eu.