Fondid

EAÜ ja Music Estonia ekspordifond III voor

Eesti Autorite Ühing ja Music Estonia jätkavad ekspordifondiga, mille kolmas voor mahuga 45 000 eurot on avatud 22. märtsist 2023. Fondi eesmärgiks on soodustada Eesti muusika rahvusvahelistumist, toetades nii Eesti artistide kui ka muusikavaldkonna professionaalide osalemist rahvusvahelistel esitlusfestivalidel ja nende raames toimuvatel konverentsidel. 

2023. aasta ekspordifondi voorust saab toetust taotleda automaatselt neljale festivalile – Reeperbahn, WOMEX, Eurosonic Noorderslag ja jazzahead!. Oodatud on ka selgelt põhjendatud taotlused teistele tunnustatud esitlusfestivalidele. Lisaks ekspordifondi mahule on tõusnud ka piirmäärad. Toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1400 eurot Euroopas ja kuni 1900 eurot mujal maailmas.

Toetuse suurus põhineb artistide puhul flat rate süsteemil vastavalt reisijate arvule (sõltumata planeeritavatest ning reaalsetest kuludest rakendatakse kõigile projektidele sama arvestusmehhanismi) ning on muusikavaldkonna professionaalidele kulupõhine. Ühe festivali raames toetatakse lisaks programmi pääsenud esinejatele ja nende reisiseltskonnale maksimaalselt kuni viie muusikavaldkonna professionaali kulusid. Dubleerimise vältimiseks eelistatakse neid projekte, mis ei ole oma osalemiseks juba teistest riiklikest toetusprogrammidest tuge saanud ja toetuste jagamisel võetakse aluseks valdkonna professionaalide võimalikult laiapõhjaline toetamine.

Taotlusi saab esitada alates 22. märtsist 2023 ning voor on avatud 2023. aasta lõpuni või kuni vooru vahendite lõppemiseni.

Nõuded taotlejale ja toetuse suurus

Programmist saavad toetust taotleda artistid või muusikavaldkonna professionaalid, kes on:

  • Eesti kodanikust või Eestis alaliselt elav füüsiline isik / FIE või
  • Eestis registreeritud juriidiline isik.

Artistid peavad taotlemiseks olema kinnitatud esitlusfestivali showcase-programmi ning lisama taotlusele korraldaja vastava kinnituskirja valituks osutumise kohta. Toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1400 eurot Euroopas ja kuni 1900 eurot mujal maailmas ning see arvestatakse automaatselt reisiseltskonna suuruse põhjal vastavalt flat rate süsteemile: algtoetus Euroopas toimuvale festivalile 500 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 300 eurot kuni 1400 euro täitumiseni taotluse kohta ning algtoetus mujal maailmas 700 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 400 eurot kuni 1900 euro täitumiseni. Artistid võivad enda reisiseltskonna hulka lugeda ka enda esindaja (nt manageri), tehnilise vms personali. Ühe artisti kohta kinnitatakse samas voorus maksimaalselt kuni kolm toetust. Täiendavalt küsitakse sel korral taotluses möödunud aastal laekunud välismaiste autoritasude % ja põhjendust, kuidas aitab projekt kaasa autoritasude % kasvule. Iga kahe aasta tagant teostatakse pisteline järelanalüüs toetuse saanud artistide välismaiste autoritasude % kasvu osas.

Muusikavaldkonna professionaalide puhul eelistatakse neid taotlejaid, kelle reisil on selgelt seatud sihid ja planeeritud tegevused. Taotlusega koos tuleb esitada reisi eeldatav eelarve (delegaadi pass, reisikulud, majutus) ja kuludokumendid juhul, kui nimetatud kulud on juba tehtud. Muusikavaldkonna professionaalidele on toetuse suurus maksimaalselt 500 eurot taotluse kohta Euroopas ning 700 eurot mujal maailmas, taotluste rahastamine toimub kulupõhiselt. Kinnituse rahastusotsuse kohta saab taotleja enne festivalile reisimist ja toetus kantakse üle esimese kuludokumendi esitamisel. Siin kehtib samuti põhimõte, et ühele valdkonna professionaalile kinnitatakse vooru vältel kuni kolm toetust.


Taotluste hindamine ja rahastusotsused

Laekunud taotlusi vaadatakse läbi vähemalt kord kuus ning järgmisel kuul toimuvaks festivaliks peavad taotlused olema esitatud eelneva kuu lõpuks (erandina artistid, kes on kinnitatud programmi vähem kui kuu enne festivali toimumist). Kui samale festivalile laekub muusikavaldkonna professionaalidelt rohkem taotlusi kui ettenähtud maht ühe festivali kohta (rahastatakse kuni viis taotlust) või soovitakse osaleda muul festivalil kui etteantud loetelus, teeb toetamise otsuse valdkonna ekspertidest koosnev komisjon, eelistades neid taotlejaid, kelle osalemise soov on selgemini põhjendatud. 

Muul juhul saavad nõuetele vastavad taotlused (korrektselt täidetud taotlusvorm, esitatud on realistlik tegevusplaan ja ajakava ning lisatud nõutud dokumendid) automaatse toetusotsuse kuni taotlusvooru vahendite ammendumiseni. Ekspordifondi kolmanda vooru komisjoni koosseisu kuuluvad Jaan Jaago (EAÜ juhatuse liige), Thea Zaitsev (Music Estonia nõukogu liige), Ivo Lille (Kultuuriministeeriumi muusikanõunik), Mihkel Sirelpuu (valdkondlik ekspert) ja Ingrid Kohtla (valdkondlik ekspert), lisaks osalevad komisjoni töös vaatlejaliikmena EASi loomemajanduse valdkonna nõunik Kadi Haljand. Komisjoni tööd koordineerib Music Estonia projektijuht Marili Randla. 

Toetuse saamiseks peavad taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduma EAÜ ees võlgnevused, sh aruande võlgnevused eelnevatest voorudest (k.a EAÜ-ME ekspordifondi aruande võlgnevused)  saadud toetuste eest. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub. Käesoleva punkti kontekstis loetakse taotlejaks kõik ühe projekti raames toetust saavad isikud.

Käesoleva vooru abikõlblikkuse periood on 22.03.2023–31.01.2024 NB! Voor kestab 2023 aasta lõpuni või kuni vooru vahendite lõppemiseni.

Toetuse saajad peavad sündmusel osalemise järel esitama etteantud vormil sisulise aruande, mis sisaldab kokkuvõtet tehtud tegevustest, analüüsi saavutatud tulemuste ja mõju osas, samuti tekkinud tõrgete ja väljakutsete loetelu ning selgitusi, kuidas need õnnestus lahendada. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Artistid finantsaruannet eraldi esitama ei pea, muusikavaldkonna professionaalid peavad täitma lisaks etteantud vormil finantsaruande ja esitama vastavad kuludokumendid. 

Taotluseid ja lisaküsimusi vooru kohta ootame aadressile eksport@musicestonia.eu 

Täida ekspordifondi taotluse ankeet SIIN.

Kuluaruande vorm (täitmiseks tuleb alla laadida, võib kasutada ka taotluses eelarve esitamise vormina)

Aruande vorm artistidele: 

https://musicestonia.typeform.com/aruanne-artist 

Aruande vorm muusikavaldkonna professionaalidele: https://musicestonia.typeform.com/aruanne-profid 

Toetatud taotlused
Aprilli komisjoni otsusega:
Tier Music OÜ, Alika toetustiim Eurovisiooni 2023 lõppvõistlusel Liverpoolis, 500€ (erand)
Rebecca Kontus, Jazzahead! showcase festivalil/messil delegaadina osalemine, 500€
Eva Johanna Lepikov, MENT showcase festivalil delegaadina osalemine, 500€
Umblu Records OÜ, Ajukaja & Mart Avi esnemine showcase festivalil MENT, 800€
PLMF Arts Management OÜ, IAMA rahvusvahelisel konverentsil delegaadina osalemine, 500€
Sound of Music OÜ, Jazzahead! showcase festivalil/messil delegaadina osalemine, 500€
Tier Music Publishing OÜ, General Assembly Annual Meeting of IMPF foorumil delegaadina osalemine, 500€

Juuni komisjoni otsusega:
Teet ja Pojad OÜ, Kaisa Ling Thing esinemine showcase festivalil Edinburgh Fringe, 1000€
Oopus OÜ, OOPUS esinemine showcase festivalil Waves Vienna, 1400€
Studio89 OÜ, AES Convention New York messil delegaadina osalemine, 700€
JVPromotion OÜ, Puuluup esinemine showcase festivalil SHIP, 1400€
Lightcamel OÜ, manna esinemine EXIT festivalil (HEMI showcase), 1100€

Augusti komisjoni otsusega:
Helen Västrik, Vera Vice esinemine What’ s Next in Music? esitlusfestivalil, 500€
Moneymoon OÜ, Kitty Florentine esinemine What’s Next in Music? esitlusfestivalil, 700€
Jazzkaare Sõprade Ühing MTÜ, Maret Mikk osalus European Jazz Conference 2023, 500€
ROADHOUSE RECORDS OÜ, Elephants from Neptune esinemine BUSH esitlusfestivalil, 1400€
OÜ Avarusmusic, Mingo Rajandi osalus European Jazz Conference 2023, 500€
Gateway Management OÜ, Kristjan Heinmets osalus Viva Sounds / Westside Music Sweden konverentsil, 500€
Mart Avi, Mart Avi esinemine Vikendica esitlusfestivalil, 500€
Britiimpeerium OÜ, Night Tapes (Iiris Vesiku toetus) esinemine Waves Vienna esitlusfestivalil, 500€
Tartumaa Rahvakultuuri Keskselts MTÜ, Lee Taul osalus WOMEX’il, 500€
Loomeköök OÜ, Kairi Leivo osalus WOMEX’il, 500€
Eesti Jazzliit MTÜ, Elo-Liis Parmas osalus WOMEX’il, 500€