Programmid

AMP programmid 2024

AMP FOOKUS on arendusprogramm kogenud muusikaettevõtjatele, kellel on olemas ekspordiplaan ja valitud kindel sihtturg ning vajavad tuge kontaktide leidmisel, kohalikku turuteadmist ning lisainvesteeringuid.

Programmi valitakse osalema 5 Eesti muusikaettevõtet, kelle ettevõtte laiem toimimisloogika ja arenguplaan on paigas ning programmi tullakse juba konkreetse välisturu fookuse ja ekspordiplaaniga.

PROGRAMM SISALDAB:

 • Väliskonsultandi kaasamine, kelle peamine roll on anda ülevaade fookuses olevast sihtturust ning aidata ette valmistada ettevõttele personaliseeritud kontaktreisi turule, programmi vältel toimub konsultandiga vähemalt üks kohtumine Tallinnas ja kaks kohtumist veebi vahendusel.
 • Ühine kohtumine väliskonsultantidega Eestis, valitud sihtturgude tutvustused kõigile osalejatele.
 • Individuaalne kontaktreis sihtturule eesmärgiga leida seal uusi võimalikke koostööpartnereid.
 • Lisarahastus summas kuni 5000 eurot igale osalevale ettevõttele, et teha teoks teisi ekspordiplaani elluviimiseks vajalikke samme nagu järeltegevused ning edasised vajalikud reisid sihtturule, artisti ülesastumine esitlusfestivalil, osavõtt konverentsist, messist või äridelegatsioonist, PR toe kaasamine jms (projektikuludesse sobivad tegevused ja kulutüübid on piiratud ning tuleb Music Estoniaga varasemalt kinnitada);
 • Kuni 2 ettevõtte esindaja osalus seminaridel, mis on järgmiste fookustega 1) jätkusuutlik muusikaeksport 3) digiprügi vähendamine 4) vaimne tervis
 • Mentorlus vaimse tervise heaolu eksperdilt 1 sessiooni ulatuses.

AMP FOOKUS programmis osalemine seab osalevatele ettevõtetele ka ootuse teadmiste ringlusesse panustamiseks:

 • Programmi lõppedes ekspordiga seotud kogemuste ning õppetundide jagamine ühisel seminaril;
 • Osalemine 2025. aasta mentorprogrammis mentoritena (5 kohtumist, tasustatud);
 • Valmisolek kõneleja/panelistina osaleda 2025. aastal toimuvatel regionaalsel muusikaettevõtluse seminaripäevadel Pärnus, Tartus ja/või Viljandis (kulud kaetud).

Programmi osalustasu: 500 eurot kuus (6 kuud) ehk 3000 eurot.
Programmi koguväärtus on üle 10 000 euro, omaosalus on ca 30%.

Programmi valitakse osalema 5 Eestis registreeritud muusikaettevõtet (OÜ, AS) ja valiku teeb viieliikmeline ekspertkomisjon kandideerimisankeetide põhjal. Osalevatel ettevõtetel ei tohi olla maksuvõlgu ning peavad olema õigeaegselt esitatud majandusaruanded.

AMP FOOKUS programm on avatud ning tegevused jäävad 2024. aasta teise poolde. Kandideeri SIIN, tähtaeg 10. juuni.

Programmi on kaasrahastanud Euroopa Liit.

_________________________________________

AMP ARENDUS on programm ekspordiga alustavatele muusikaettevõtetele, kes soovivad 2024. aastal võtta fookusesse oma ettevõtte strateegia, teenuste arendamise ning arendustegevuste elluviimise, et jõuda uute teenuste, turgude ja jätkusuutliku ärimudelini.

Programmi kandideerimine avatud kuni 22. veebruar 2024.
Anna oma huvist teada SIIN, edasi saadame teile juba pisut põhjalikuma ankeedi.

Programmis osalemise eeldus on ekspordifookusega projekti olemasolu vähemalt idee tasandil ning valmisolek ajaliselt panustada oma ettevõtte arendusse.

PROGRAMM SISALDAB:

 • Ettevõtte diagnostika ja arenguplaani koostamine, mille eesmärk on koostöös ekspertidega saada ülevaade ettevõtte hetkeolukorrast ehk mis on peamised tegevused ja eesmärgid, struktuuri ja eelarve mudeldamine ning sellest lähtuvalt edasiste teenuste ja tegevuste planeerimine.
 • Ettevõtte vajadustest ja eesmärkidest lähtuvalt valitud rahvusvahelise mentori tugi kuni kuueks sessiooniks, millest üks võib olla ka sessioon muusikavaldkonna kogemust omava vaimse tervise eksperdiga.
 • Soome kontaktreis, eesmärk on saada ülevaade sarnase tegevusvaldkonnaga ettevõtete tööst naaberriigis, milline on nende ärimudel, väljakutsed, ettevõtte struktuur, teenuste loogika jms.
 • Valdkonna-alaste teadmistega töötaja kaasamine (0,2 koormusega) ettevõtte tegevusse programmi ajaks, et saavutada arenguplaanis seatud eesmärgid.
 • Kuni 2 ettevõtte esindaja osalus seminaridel, mis on järgmiste fookustega 1) mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus 2) jätkusuutlik muusikaeksport 3) digiprügi vähendamine 4) vaimne tervis.
 • Lisarahastus summas kuni 5000 eurot igale osalevale ettevõttele, et teha teoks ekspordi arenguplaani tegevusi, näitena artisti ülesastumine esitlusfestivalil, osavõtt konverentsist, messist või äridelegatsioonist, PR toe kaasamine jms (projektikuludesse sobivad tegevused ja kulutüübid on piiratud ning tuleb Music Estoniaga varasemalt kinnitada).

Programmi osalustasu: 375 eurot kuus (12 kuud) ehk 4500 eurot.
Programmi koguväärtus on üle 15 000 euro, omaosalus on ca 30%.

Programmi valitakse osalema 5 Eesti muusikaettevõtet ja valiku teeb viieliikmeline ekspertkomisjon kandideerimisankeetide põhjal. Osalevatel ettevõtetel ei tohi olla maksuvõlgu ning peavad olema õigeaegselt esitatud majandusaruanded.

Programmi kestus: märts 2024 kuni veebruar 2025.

Lisaks avaneb 2024. a teises pooles programm 6-kuuline AMP FOOKUS programm, kuhu valitakse osalema samuti 5 muusikaettevõtet. Rohkem infot allpool. Üks ettevõte saab osaleda vaid ühes programmis. Varasematel aastatel AMP programmis osalenud ettevõtted saavad osaleda AMP ARENDUS programmis selge põhjenduse olemasolul ning on oodatud osalema edasijõudnud muusikaettevõtele suunatud AMP FOOKUS programmi.

AMP programmis varasemalt osalenud: Estonian Funk Embassy, Gateway Management, Kinky Kong Productions, Monday Morning, OOPUS, Open Room Agency, Downtown Studios, Folk Massidesse/Trad. Attack!, Tier Music.

AMP ARENDUS programmi kandideerimine on lõppenud. Programmi on valitud osalema: Greator Productions OÜ, Ehtertainment OÜ, U.C.E Agency OÜ, Migrek OÜ, Singability OÜ.

Programmi on kaasrahastanud Euroopa Liit.