Uudised

Photo: Max Biskup

Austria ühendministeeriumi konverentsil „Muusika rahvusvahelistumine” tutvustati Eesti muusikaekspordi arengut ja visiooni

Music Estonia oli kutsutud osa võtma Austria Kunsti-, Kultuuri-, Avaliku Teenistuse ja Spordiministeeriumi konverentsist „Muusika rahvusvahelistumine”, kus olid kohal nii Euroopa Komisjoni kui ka ligi 100 Austria muusikavaldkonna esindajat ja mille eesmärgiks oli ühise Austria muusikastrateegia tekkimine. 

Konverentsil osalesid esindajad järgmistest organisatsioonidest: Austria Kunsti-, Kultuuri-, Avaliku Teenistuse ja Spordiministeerium, Austria Muusikafond, Austria Kaasaegse Muusika Selts, Muusikateatri Päevad Viinis, MuFA – Muusika Kõigile, MICA, Austria Välisministeerium, Austria Majanduskoda, Austria Muusikanõukogu, Wiener Festwochen, Austria Heliloojate Liit, Austria Muusikaeksport, IFPI Austria, Universal Edition, Rahvusvaheline Muusika + Meedia Keskus, Viini Muusika- ja Etenduskunstide Ülikool, Austria Muusikute Gild, erinevad seltsid, MuTh – Kontserdisaal jt. Kohal viibisid ka Klangforum Wieni, teiste orkestrite/ansamblite ja erinevate žanrite artistide esindajad. 

Music Estonia esindaja oli kutsutud osalema eesmärgiga õppida Eesti, kui väiksema Euroopa riigi strateegiatest ning eesmärkidest muusikaekspordi arendamisel, mh kuidas arendati välja meie riigi arenduskeskus ja ekspordikontor, kuidas on üles ehitatud juhtimisstruktuur ja kust tuleb sisend, milliste organisatsioonidega tehakse koostööd nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt ning millised on käimasolevad tegevused ja strateegiline tulevikuvisoon. 

Ettekande teemal „Võrgustumine ja eksport: muusikastrateegia Eestis” tegi Music Estonia tegevjuht Ave Sophia Tölpt.

Tölpt kommenteerib: „Teise riigi kultuuripoliitika aruteludest osavõtt oli väga silmiavardav kogemus, lisaks toimus selline muusikavaldkonnale pühendatud arutelu Austria ühendministeeriumis esmakordselt. Nii valdkonna kui ka ministeeriumi sooviks on arendada välja kultuuristrateegia osana muusikastrateegia. Seminaripäev oli jagatud kaheks osaks, millest esimese moodustasid ettekanded nii Euroopa Komisjoni esindajalt Susanne Hollmannilt, Austria muusikaekspordi MICA esindajalt Franz Hergovichilt ja Music Estonialt, millele järgnes lühiarutelu Austria esitlusfestivali Waves Vienna ja teiste festivalikorraldajatega ning töörühma arutelud kolmel teemal: muusikatööstus, avaliku asutuse abikäsi ja publik. Palju räägiti iseseisvate muusikaettevõtete tugevdamisest, mitmeaastasest rahastusplaanist organisatsioonidele kindlustunde tekitamiseks, uuringute laiemast kommunikeerimisest, ülikoolides muusikaharidusele mõeldud kohtade suurendamisest, muusika paremast ühendamisest teiste sektoritega (nt turism) kuni ühendministeeriumi asemel taas kultuuriministeeriumi vajadusest. Ootan huviga, kuidas nad aruteludega jätkavad. Leian, et meil on palju ühiseid väljakutseid muusikatööstuse teadlikul arendamisel ja toetamisel.” 

Vaata täpsemat toimunud programmi: SIIT

Photo: Max Biskup