Uudised

Music Estonia tegevjuhi Ave Sophia Tölpti avasõnad EMEA 2024 galal

Kallis Eesti muusikatööstus, kolleegid, sõbrad!

Seekordne EMEA on sedavõrd erilisem, et oleme jõudnud 10. aastapäevani, mil muusikaettevõtlust Eestis tunnustame, tõstame üheskoos esile meie ettevõtete saavutusi, tunneme rõõmu ja uhkust kõikide selles valdkonnas tegutsevate üksikisikute ja tiimide üle. See on tohutult oluline verstapost ja meie valdkonda hoidev ning ühendav hetk. Aitäh teile, et te siin olete!

Tunnustus on toetuse märgiks, annab indu tegutsemiseks ning kannustab täitma edasisi ambitsioone. Eelmisel aastal nomineeritud ettevõtete, tegude ja üksikisikute saavutustest näemegi, et just suurem ambitsioon on see, mis on Eesti muusikas tegutsejatel järjest juurde tekkinud – tahe esineda staadionidel, kirg teha uut tüüpi festivale ja luua uusi esinemispaiku, põlemine tuua Eestisse suuri nimesid ja viia meie talenti välisturgudele, mis on meist kauged, kuid pakuvad sinna investeerides rohkelt uusi võimalusi. Peame katsetama, olema julged ning mitte laskma sel raugeda, just seda on vaja – tahet läbi murda ja tahet teha. Peame olema toeks uutele algatustele koduturul, see loob aluse edasisele.

Muidugi on katsumusterohked eelnevad aastad teinud oma töö ning kujundanud meie ettevõtlusmaastikku ka ümber, armsaks saanud kohad ei pruugi püsida igavesti, armsaks saanud formaadid võivad lahustuda, mõjukad ettevõtted taanduda ning peame enam kui varem hoidma seda, mis meil on. Meie muusikaettevõtlus ja selles edasi tegutsejad on selleks piisavalt hinnalised. Teie olete hinnalised. Nagu kuulsime täna muusikaturu fookuspäeval: Pelgalt potentsiaalne edu ärgu rahuldagu – tõeliste edulugude sündimiseks on vaja teha tõsist tööd, püüelda ja inspireeruda Eesti piiridest väljapoole ja pakkuda ka kohalikku konkurentsi. Vaja on pikka mitmeaastast vaadet, tugevat sihti ning edasist julgust proovida – nii hoiame mitmekesist muusikamaastikku, anname sisendit riiklikuks visooniks ja kaitseme nii meie valdkonda kui ka selle väärtust laiemalt.

Seekordsel EMEAl oleme tähelepanu pööranud lisaks veel kahele valdkonna tegevusalale – muusika sünkroniseerimisele, mis pakub meile uut potentsiaali valdkondade vahelisteks koostöödeks ja laulukirjutamisele, mis loob vajaliku aluspinnase edasisteks loomingulisteks väljunditeks. Ma olen õnnelik, et saame EMEA ja ühtlasi ka Music Estonia 10ndat aastapäeva, mille pidustused seisavad veel küll ees, tähistada täna õhtul koos 300 muusikatööstuse esindajaga, kallite partnerite ja toetajatega, nii väärikate saavutuste keskel.

Music Estonia soovib tänada selle ürituse ellukutsujat Eesti Fonogrammitootjate Ühingut, kes seisis EMEA korraldamise taga üle poole selle käimalükkamise ajast ehk kuuel korral. Teeme palun ühe suure aplausi. Tänan samuti Eesti Autorite Ühingut, kes on sellesse sündmusesse järepidevalt panustanud ja näinud tunnustuse vajadust ja olulisust meie talendi edukal toetamisel. Aitäh, Eesti Esitajate Liidule, et olete koos meiega!

Lisaks loen nüüd suure tänutundega ette kõik ülejäänud seekordse EMEA toetajad: Piletikeskus, Finora Pank, muusikalinn Tallinn, Eesti Kultuurkapital, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus, Justiitsministeerium. Ja need, kes on seotud tänase korraldusliku poolega: JAIK, Radiustech, AdGorilla, Meeskond, Elisa Stage, Nudist, Punch Club ja SUHE. Ja loomulikult tänan meie strateegilist partnerit Tallinn Music Weeki. Tänan oma tiimi Music Estonias, meie liikmeid, kes on meiega ja eriliselt tõstan esile selle õhtu peakoordinaatorit – palun teeme ühe suure aplausi, aitäh Taavi Esperk!

Palju õnne meile kõigile, kummardus ja lugupidamine kõikidele nominentidele tehtud töö eest ja unustamatut õhtut!