Uudised

Otsime jätkuvalt osalise koormusega Live Music Estonia eestvedajat!

Oled juba mõnda aega elava muusika sektoris toimetanud ja tundub, et kalender pole veel päris hõivatud ja soovi sektorit edasi viia leidub? Sellisel juhul ära otsi endale väljakutset kaugemalt  meie live-sektor ootab sind! 

Kandideerimise tähtaeg on 28. detsember ja koormuseks 0,5 kohta.

Music Estonia haru Live Music Estonia toob kokku Eesti elava muusika sektoris tegutsevad ettevõtted, korraldajad ja -paigad. Live Music Estonia eesmärk on Eesti kontserdikultuuri edendajate esindamine ning nende tegevuse ja arengu mitmekülgne toetamine.

Live Music Estonia juht

 • esindab Eesti live-sektori huve nii siin kui ka rahvusvaheliselt;
 • toetab korraldajaid ja -paiku Eesti-siseste ning rahvusvaheliste koostööprogrammide ellukutsumise ning nendes osalemise kaudu; 
 • kirjutab nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi projekte, juhib neid ning koostab aruandeid;
 • kogub ja koordineerib andmete kogumist ja toetab nende jagamise kaudu korraldajate ja – paikade huvide kaitset avaliku sektoriga suhtlemisel; 
 • võtab osa üle-euroopalise kontserdipaikade ja -korraldajate võrgustiku Live DMA tööst;
 • suhtleb ja koordineerib võrgustiku liikmetega seotud tegevusi; 
 • töötab koostöös Music Estonia tegevjuhiga välja Live Music Estonia haru iga-aastase tegevuskava ja arengusuunad, sh aitab leida tegevuste elluviimiseks vajalikud ressursid.

 

Live Music Estonia juhilt ootame

 • väga suurt huvi ja tahet toetada kontserdipaikade ja -korraldajate tööd. Tingimuseks on valdkonnas töötamise kogemus ning teadmised kultuuripoliitikast;
 • suutlikkust kaitsta ja esindada live-sektori huve laiapõhjalise valdkonna kaasamise ja selgete sõnumite kaudu;
 • oskust näha suurt pilti ja mõelda strateegiliselt nii organisatsiooni kui ka valdkonna arendamise seisukohalt;
 • suutlikkust juhtida projekte ja olla algatusvõimeline eestvedaja, kaasates uuteks tegevusteks ressursse ja rahastajaid;
 • oskust ja harjumust toetada oma argumente tõenduspõhiselt, tuginedes valdkonna statistikale ja uuringutele;
 • valmisolekut töötada tihtipeale pingelise töörütmiga;
 • väga head eneseväljendusoskust eesti ja inglise keeles nii kõnes kui ka kirjas.

 

Omalt poolt pakume

 • põnevat ja võimalusterohket tööd hea dünaamikaga muusikavaldkonna organisatsioonis;
 • töötada mitmete rahvusvaheliste partneritega ning olla kaasatud muusikavaldkonna arengu kujundamisse ka Euroopa tasandil;
 • töötada üksteist toetava meeskonnaga;
 • paindlikku tööaega ja hubast töökeskkonda Music Estonia kontoris Telliskivi Loomelinnakus.

 

Tööle asumise aeg ja koormus

Kokkuleppel, hiljemalt 23.01.2023.
Alustamisele eelneb periood tööga tutvumiseks.

Tähtajatu leping 0.5 kohta.
Arvestama peaks võimalusega, et projektide või rahastuse kasvu korral koormus suureneb. 

 

Kandideerimine

Kandideerimiseks saada hiljemalt 28. detsembriks kell 23.59 järgmised dokumendid aadressil konkurss@musicestonia.eu pealkirjaga “Live Music Estonia juhi konkurss. Ees- ja perekonnanimi”:

 • CV;
 • motivatsioonikiri (kuni 1 lk).

Küsimuste korral kirjuta konkurss@musicestonia.eu.

 

Lisainfo

 

Millega tegeleb Music Estonia ja selle haru Live Music Estonia?

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtluse arenduskeskus ja esindusorganisatsioon, mis on viimase kaheksa aasta jooksul andnud panuse valdkonna käekäiku, eriti just rahvusvahelistumise ja muusikaekspordi toetamise suunal. Organisatsiooni haru Live Music Estonia tegeleb Music Estonia liikmetest korraldajate ja paikadega, mis moodustab sajaliikmelisest võrgustikust üle poole. Music Estonia, sh haru liikmete hulka kuuluvad artistid, managerid, kirjastused, plaadifirmad, stuudiod, korraldajad ja paigad.

 

 • Räägime kaasa muusikavaldkonna arengute kujundamisel nii Eestis kui ka Euroopas.
 • Loome arenguprogrammide, töötubade, praktikavõimaluste ja seminaride kaudu Eesti muusikavaldkonna professionaalidele võimalusi saada harivaid kogemusi, mentorlust ja nõu, sageli rahvusvahelistelt tipptegijatelt.
 • Esindame Eestit olulistel rahvusvahelistel esitlusfestivalidel, messidel ja konverentsidel ning panustame strateegilise partnerina Tallinn Music Weeki konverentsiprogrammi.
 • Osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides, võrgustikes ja organisatsioonides. 
 • Panustame muusikavaldkonna ökosüsteemi arendamisse laiemalt, räägime kaasa muusikaettevõtlust puudutavates õppeprogrammides, panustame muusikaettevõtlusega seotud uuringuprojektide algatamisse, oleme dialoogis teiste valdkonna esindusorganisatsioonidega sektori terviliku arendamise nimel, korraldame Eesti Muusikaettevõtluse Auhindu jm.
 • Koordineerime sisuliselt Music Estonia ja Eesti Autorite Ühingu ekspordifondi; 
 • Arendame andmepõhist lähenemist Eesti muusikvaldkonnale; 
 • Kaitseme muusikaettevõtjate huve ja toetame nende arengut, sh töötame välja neile vajalikke programme ja toetusmehhanisme.