Uudised

Kandideeri toetusele osalemiseks Reeperbahni esitlusfestivalil kuni 14. juunini

20.–23.09.2023 toimub Hamburgis Reeperbahni esitlusfestival-konverents. Ootame Eesti muusikaettevõtteid kandideerima delegatsiooni 14. juunini!

Music Estonial on võimalik toetada kuni kaheksa Eesti muusikaettevõtte osalemist peagi eesseisval Reeperbahni festivalil Saksamaal, Hamburgis. Lisaks on EAÜ-ME ekspordifondist võimalik saada tuge veel kuni viiel valdkonna professionaalil. Toetuse ulatus on fondidel pisut erinev, kuid mõlemasse fondi saab sel korral kandideerida korraga, täites ühe avalduse (vt allpool) ning ühine komisjon teeb otsuse mõlema fondi osas kõigi kandideerijate vahel. 

Osalemine festivalil võimaldab laiendada Eesti muusikatööstuse kontaktvõrgustikku, luua uusi võimalikke koostöösuhteid, võimendada Eesti artistide ja muusikaettevõtete nähtavust, osaleda olulistel kohtumistel ning panustada rahvusvaheliste koostööprojektide arendamisse. 2006. aastast Saksamaal Hamburgis toimuv Reeperbahn festival on üks maailma olulisemaid showcase-festivale, mis on iga-aastaseks kohtumispaigaks muusikavaldkonna professionaalidele kogu maailmast. Lisaks pea 500 kontserdile pakub festival mitmesuguseid kunsti, filmi ja kirjandusega põimitud sündmusi ning toimub ka konverents, mille raames leiavad aset mitmed muusikavaldkonna professionaalide olulised kohtumised.

Toetust ei vaja, kuid oled festivalil osalemas? Anna meile ka sellest märku, et teaksime sind Eesti delegatsiooni tegevustega liita.

Artistidel on võimalus kandideerida programmi 11. augustini: https://www.reeperbahnfestival.com/en/info/band-application 

 

Keda ootame kandideerima?  

Muusikaettevõtteid ja valdkonna professionaale, kel on juba käimasolevad eksporditegevused Euroopas või läbimõeldud plaan eksporditegevuste käimalükkamiseks. Esmase valikuna on eelistatud igast ettevõttest üks liige, kohtade olemasolul on võimalik saada toetust ka mitmel.

 

Kuidas kandideerida?    

Kandideerimiseks palume täita küsimustiku, milles on välja toodud Sinu ettevõtte plaanid, tulevad või planeeritud eksporditegevused ja huvi osalemiseks festivali delegatsioonis. 

Täida küsimustik siin: https://musicestonia.typeform.com/ekspordifond3 

Valiku teeb Music Estonia koos EAÜ ja ME ekspordifondi komisjoniga hiljemalt juuli keskpaigaks. Välja valitakse kahe fondi peale kokku kuni 13 valdkonna professionaali. Komisjon hindab taotluse põhjalikkust, eesmärkide seadmise oskust ja ettevõtte strateegilist ekspordiplaani. 

 

Komisjon

Ekspordifondi kolmanda vooru komisjoni koosseisu kuuluvad Jaan Jaago (EAÜ juhatuse liige), Thea Zaitsev (Music Estonia nõukogu liige), Ivo Lille (Kultuuriministeeriumi muusikanõunik), Mihkel Sirelpuu (valdkondlik ekspert) ja Ingrid Kohtla (valdkondlik ekspert), lisaks osalevad komisjoni töös vaatlejaliikmena EASi loomemajanduse valdkonna nõunik Kadi Haljand. Komisjoni tööd koordineerib Music Estonia projektijuht Marili Randla. 

 

Mida osaleja saab ja millised on tingimused?

Flat-rate hinna alusel saab osaleja toetust, kas 800 euro suuruses (ME toetus, summale ei lisandu käibemaksu) või 500 euro ulatuses (EAÜ-ME ekspordifond). 

NB! Üks osaleja ei saa toetust kahest fondist korraga.

Toetussummat saab kasutada: 

  • transpordiks suunal Tallinn-Hamburg-Tallinn; 
  • majutuseks Hamburgi; 
  • delegaadipassiga seotud kuludeks;
  • muudeks põhjendatud kohapealseteks kuludeks.  

 

Kõik soovijad saavad ME kaudu sooduskoodi, mida kasutades on passi hinnaks 299 eurot (sh km), tavapärane passihind on 406,84 eurot.

Taotlusega koos tuleb esitada reisi eeldatav eelarve (delegaadi pass, reisikulud, majutus) ja kuludokumendid juhul, kui nimetatud kulud on juba tehtud. Taotluste rahastamine toimub kulupõhiselt. 

Toetus makstakse ME toetuse puhul välja ettevõtte koostatud arve alusel ja toetuse summale vastavate kuludokumentide põhjal ning EAÜ-ME ekspordifondi puhul kantakse toetus üle peale lepingu sõlmimist ja esimese kuludokumendi esitamist.

Toetuse saamiseks peavad taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduma EAÜ ees võlgnevused, sh aruande võlgnevused eelnevatest voorudest (k.a EAÜ-ME ekspordifondi aruande võlgnevused) saadud toetuste eest. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub. Käesoleva punkti kontekstis loetakse taotlejaks kõik ühe projekti raames toetust saavad isikud.

Toetuse saajad peavad sündmusel osalemise järel esitama etteantud vormil sisulise aruande, mis sisaldab kokkuvõtet tehtud tegevustest, analüüsi saavutatud tulemuste ja mõju osas, samuti tekkinud tõrgete ja väljakutsete loetelu ning selgitusi, kuidas need õnnestus lahendada. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. lisaks tuleb täita etteantud vormil finantsaruande koos kuludokumentidega. 

Sisuaruande vorm muusikavaldkonna professionaalidele:
Kuluaruande vorm (täitmiseks tuleb alla laadida, võib kasutada ka taotluses eelarve esitamise vormina)

Lisaks saab delegatsioonis osalev ettevõte: 

  • delegatsiooni ettevalmistava ürituse Eestis; 
  • kohapealse kontaktürituse valitud Euroopa muusikatööstuse ettevõtetega.

Vastuvõtt ja kohapealsed lisaüritused on veel selgumas. 

Toetust saanud osalejatel eeldatakse kohalolekut festivali ettevalmistaval kohtumisel ning kohapealsel kontaktüritusel.

Kandideerimine on avatud 14. juunini kell 23.59. Küsimuste korral kirjuta e-posti aadressil info@musicestonia.eu.

Delegatsiooni kontaktreisi korraldab Music Estonia, partneriteks on Tallinn Music Week ja Raadio 2. Projekti toetab Kultuuriministeerium ja Eesti Autorite Ühing.