Uudised

Kultuuriorganisatsioonid esitasid ettepanekud kultuurisektori avatuna hoidmiseks

Täna, 19. augustil, saatsid kultuuriorganisatsioonid peaministrile, riigisekretärile, kultuuriministrile, majandusministritele ning rahandus- ja justiitsministrile pöördumise, milles esitati oma ettepanekud kultuurielu avatuna hoidmiseks kõigi viirustasemete korral.

Pöördumine muutmata kujul

Hoiame ühiselt kultuurielu avatuna!

Kultuuriorganisatsioonide pöördumine
19.08.2021

Teatrid, muuseumid, kinod, muusika-, filmi- ja kunstiüritused pakuvad ühiselt välja pikemaajalise lahenduse, kuidas jätkuva tervisekriisi olukorras edasi tegutseda ja kultuurisektor avatuna hoida ning soovivad töötada koos valitsusega välja selge tegevusplaani valdkonnale. 

Kultuurivaldkonnale on vaja lihtsat ja kergesti mõistetavat, kõiki viirustasemeid arvestavat, ühtset ja toimivat tegevuskava. Tegevusplaan peab hoidma sektori avatuna ning andma valdkonnas tegutsejatele võimaluse edastada nii korraldajatele kui ka eelkõige publikule pikemaks ajaperioodiks suunatud selgeid, ühtseid ja turvatunnet tekitavaid sõnumeid. 

Meie ettepanek on, et üritused toimuvad kõigi viirustasemete korral. Selleks pääseb avalikele kultuurisündmustele vaid kehtiva tervisetõendi ettenäitamisel.

 
Tõendeid on kolme liiki:
o vaktsineerimise tõend,
o läbipõdemise tõend,
o negatiivse testitulemuse tõend.

 
Kontroll toimub üritusel toimiva rakenduse abil või vajadusel ka visuaalselt. Inimestele on ühiskonnas loodud kättesaadavad võimalused nii vaktsineerimiseks kui ka oma tervise kiireks kontrollimiseks enne ürituste toimumist. See põhimõte kehtib nii sise- kui ka välistingimustes.

 
Süsteemi rakendamiseks on vajalik:

  • testimisvõimaluste laiendamine – vajadusel rajatakse juurde riiklikke testimispunkte, mis katavad ühtlaselt tervet riiki või luuakse apteekides testimissüsteem. Oluline on, et testimine oleks kättesaadav ning pakkujate ring lai, mis muudab teenuse odavamaks. Kui testimine toimub erandkorras üritustel kohapeal, siis võib seda teha iga vastava koolituse läbinud inimene või teenusepakkuja;
  • töötavad digitaalsed lahendused – oluline on välja töötada Eesti oma rakendus, mis töötaks ka võrguühenduseta ning tagaks kiire ja operatiivse kontrolli kehtivate tõendite õigsuse osas;
  • abimeetmed – kultuurivaldkonnale eraldatakse esimesel võimalusel riiklikud abimeetmed, mis võimaldavad katta lühiajalisest etteteatamisest ja lahenduste vajakajäämisest uue süsteemi juurutamise kulusid:

o investeeringuid lisapersonali, lisatööjõu kuludesse,
o tehnilistesse vahenditesse – kontrollimisega seotud vahendite soetamine,
o innovaatiliste ja teaduslikult põhjendatud lahenduste kasutamisse –
lisaventilatsiooniga viiruskindlad ruumid, Respiray jt taoliste abivahendite
kasutamine,
o piirangutega seotud avalik turunduskommunikatsioon,
o kultuurisündmuse ärajäämisest või edasilükkamisest tekkinud käibe kaotuse
korvamine.

  • avalik kommunikatsioon – koostöös valdkonnaga suurendatakse selgete sõnumite edastamist kõigile kultuurisündmuste korraldajatele ja külastajatele, et maandada inimeste hirme ning aidata ühiskonnas juurutada ühtset toimimisloogikat.

Oluline erand:

  • tervislikel põhjustel vaktsineerimata inimesed – perearsti tõendi alusel vaktsiinile vastunäidustatud inimestele on riigi poolt võimaldatud kuni kaks tasuta testi nädalas, mis annaks neile teistega võrdse võimaluse kultuurisündmustest osa võtta.

Oluline on hoida kultuurivaldkond avatuna ning mõista ühiselt, et kultuurivaldkonda ei ole vaja sulgeda, kui on välja töötatud ja juurutatud kontrollitud ürituste süsteem, mis on arusaadav nii publikule kui ka korraldajatele. Pidev reeglite muutmine ja nende erinevus lühikeses ajaperioodis pärsib kultuuri toimimist ja tarbimist, kasvatab inimeste ohutunnet, loob erinevaid tõlgendamisvõimalusi, põhjustab korraldajatele segadust oma töö planeerimisel, käivitab tagasioste ja piletimüügi langust ning põhjustab mainekahju.

 
Kultuurivaldkonna jaoks on oluline leida võimalused ja lahendused, et jääda avatuks ning viirusega koos edasi elada, arvestades, et viirus ei näita taandumise märke ja pidev sulgemisohus ning teadmatuses tegutsemine ei ole jätkusuutlik kellelegi.

Lugupidamisega

Eesti Etendusasutuste Liit
Eesti Filmi Instituut
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus
Music Estonia
Muuseuminõukogu

 
Alexela Kontserdimaja
Eesti Jazzliit
Eesti Kontsert
Eesti Kunstimuuseum
Eesti Riiklik Sümfooniaorkester
Forum Cinemas OÜ
Jazzkaar
Pimedate Ööde Filmifestival
SA Haapsalu ja Läänemaa Muuseumid
Tallinn Music Week

Seotud uudised