Uudised

Valminud on Music Estonia liikmete küsitluse kokkuvõte 2023

Tänavu oktoobris viis Music Estonia läbi küsitluse, mille eesmärgiks oli kaardistada liikmete profiile ning saada tagasisidet senisele tööle, et arendada paremini ME teenuseid ja tegevusi. Küsimustikule vastas kokku 60 Music Estonia liiget 105st.

Kuna samalaadseid liikmete küsitlusi oleme viinud läbi veel kahel korral ka varem, siis siinses ülevaates võrdleme sel aastal saadud tulemusi ka varasema kahe küsitlusega. Kuna kõik vastajad sajaprotsendiliselt ei ole samad, kes andsid vastused ka varasematel aastatel, siis tänavu aasta antud vastuseid ei saa võrrelda varasemate aastate omadega üks-ühele, kuid siiski annab see üldise pildi, kas seni tehtud sammud on end õigustanud ning mida saaksime teha paremini. Ühtlasi saame laiema ülevaate, milline on küsimustele vastajate majanduslik võimekus kõrvutatuna varasemate aastatega.

Küsitluse kokkuvõte on jagatud neljaks osaks. Esimene osa annab ülevaate ME liikmetest, teises osas keskendutakse ME tegevustele ja antud tagasisidele, kolmanda osa eesmärk on näidata ME liikmete jaoks huvipakkuvaid eksporditurge ning neljas osa võtab kogu eelneva lühemas vormis kokku.

Vaata Music Estonia liikmete küsitluse 2023. aasta kokkuvõtet SIIT.