Uudised

Pildiallkiri

Music Estonia sai endale seitse uut liiget

Meil on rõõm teatada, et meiega on liitunud seitse uut muusikaettevõtet ning oleme seitsme tegevusaasta jooksul kasvanud juba 92-liikmeliseks organisatsiooniks.

Music Estonia viimasel nõukogu koosolekul võeti meie liikmeteks vastu:

  • SA Eesti Kontsert
  • SA Tallinna Kultuurikatel
  • Pleilist OÜ
  • Reval Music OÜ
  • Bussipeatus OÜ
  • MAMS Management OÜ
  • Rain Annast vabakutseline loovisik FIE

 

Esmakordselt tervitame oma liikmete seas ka sihtasutusi ning FIE-t.

SA Eesti Kontserdi ja Music Estonia tihedam koostöö sai alguse mullu sügisel, kui sündis kultuurikorraldajate koostöövõrgustik, mis asus kriisis partneriks nii kultuuriministeeriumile kui ka valitsusele tervikuna.

“Viimased aastad on muusikaettevõtetele ja -organisatsioonidele olnud väga keerulised. Samas on kriis pakkunud meile palju kogemusi, inspiratsiooni ja mõistmist, kuivõrd oluline on neil aegadel koostöö ja teineteise toetamine. Ja mitte pelgalt oluline, vaid ainuvõimalik – et jaksata, jääda ellu ja olla olemas ka 100 aasta pärast,” kommenteeris organisatsiooniga liitumise tähtsust Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Meie liikmeskonda kuuluvad ettevõtted erinevad üksteist nii tegevuste kui ka suuruse poolest – meie seas on nii artiste/esitajaid/interpreete, aga ka festivale, plaadipoode, kontserdikorraldajaid ja -paiku, plaadifirmasid, agentuure, management’e jpt. Suurima osakaaluga on esindatud ettevõtlusvormina osaühingud.

Pleilist OÜ ehk muusikamanager, PR-agent ja DJ Liisi Voolaid ütleb Music Estoniaga liitumise kohta: “Music Estoniaga olen seni teinud koostööd nii programmides (BAID 2019/20) osaledes kui ka PR-seminari andes, soov liituda tuli eelkõige kogukonnatunde nimel. Et olla ka ise kohal vōrgustikus ja seltskonnas, kus valdkonna- ja mõttekaaslastega neid samu mõtteid mõlgutada ja vahetada. Miniettevõttena muusikaasjadega toimetamine on suures osas omaette nokitsemise amet, seega on tore, kui on olemas ka “laiem kolleegium” Music Estonia vormis.”

Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt rõhutab valdkonnas koostöö väärtust ning ühise tegemise mõjujõudu: “Töötame selle nimel, et muusikaettevõtjatel — sh artistidel, manageridel, produtsentidel, kontserdikorraldajatel ja -paikadel jpt — oleks võimalik taastada enda tegevus, et pika-aegsete kompetentsidega muusikaettevõtjad jääksid sektorisse ning neile oleks loodud võimalused oma tegevuse edasiseks arendamiseks. Meie valdkond ja kõik selles tegutsejad moodustavad üksteisest sõltuva terviku ja sektor vajab selget strateegiat, kuidas pingelistest aegadest ühiselt välja tulla. Suur rõõm on näha, et meie senine tegevus ühendab muusikaettevõtjaid, kel on soov anda oma panus muusikamajanduse taastumisse, edasisse arengusse ja rahvusvahelistumisse.”

Tervitame Music Estonia poolt uusi liikmeid ning soovime kaunist aastalõppu!