Uudised

UNESCO muusikalinn Tallinn kutsub kaasa rääkima muusikastrateegia loomisele

Music Estonia ja UNESCO muusikalinn Tallinn projekti raames viib Virgo Sillamaa läbi Tallinna muusikapoliitika analüüsi, mille üheks eesmärgiks on täpsustada muusikaettevõtete vajadusi ning viise, kuidas paremini ellu viia Tallinna muusikastrateegiat. Analüüsi fookuses on mitmeid teemasid, mis puudutavad nii Tallinnas toimetavaid kontserdipaiku ja -korraldajaid, helisalvestusstuudioid, mänedžmente, muusikakirjastajaid, salvestatud muusika tootjaid ja artiste ning autoreid. 

Selleks, et paremini mõista ja kaardistada, mis on muusikaettevõtete reaalsed vajadused ning koguda ideid tuleviku muusikapoliitikate kujundamiseks, toimuvad temaatilised arutelud, kuhu ootame osalema muusikaettevõtjaid!

Kokku toimub 8 arutelu kuuel teemal:

  • Helisalvestusstuudiote ja teenuste ökosüsteem Tallinnas
    E. 27.02 kell 10.00 – 12.00

Kas meil on piisavalt (liiga vähe, liiga palju) stuudioid ja mis on salvestusteenuse turu seis Tallinnas? Millest on puudu äriarenduses? Kuidas võiks toimida võimekuse arendamise programm stuudiote ja salvestusteenuste valdkonnas? Millist potentsiaali võiks näha rahvusvahelises koostöös (kellega ja millist täpsemalt)?

  • Muusikaettevõtluse professionaalide võimekuse arendamine 2x

E. 27.02. kell 13.00 – 15.00 ja K. 01.03 kell 16.00 – 18.00

Milline on täna Tallinna muusikaettevõtluse seis? Milliseid töötajaid, vabakutselisi teenusepakkujaid on muusikaettevõtlusse vaja? Millised kompetentsid on puudu? Millist potentsiaali võiks näha rahvusvahelises koostöös (kellega ja millist täpsemalt)?

  • Uus looming

E. 27.02 kell 16.00 – 18.00

Kuidas soodustada uue muusika loomist ja kuulajateni viimist Tallinnas, toetada noort talenti ja luua võimalusi ettevõtetele, kes nendega töötavad? Kas on vajadus laulukirjutamise laagrite või loomeresidentuuride jm järele? Mis on hetkeseis ja vajadused?

  • Muusika, tehnoloogia, digipööre ja äriarendus

T. 28.02 kell 10.00 – 12.00

Kuidas arendada Eesti muusikaettevõtete võimekust digimuutustega kaasas käia ning millised on praegused probleemid? Kas Eesti võiks olla muusikatehnoloogia iduettevõtluse kasvulava? Kuidas seda arendada, sh rahvusvahelise koostöö kaudu?

  • Eraõigusliku kontserdielu arendamine Tallinnas 2x

T. 28.02 kell 13.00 – 15.00 ja K. 01.03 kell 10.00 – 12.00

Kuidas on toimima läinud kontserdipaikade toetusmeede? Kuidas hinnata vajadust uute kontserdipaikade loomise, sh näiteks vabaõhulavade korrastamise järele? Milline on muusikasündmuste korralduse turu hetkeseis Tallinnas?

  • Muusika rahvusvahelistumine ja eksport

T. 28.02 kell 16.00 – 18.00

Millist rolli võiks Tallinn mängida muusikaekspordi ja rahvusvahelistumise mõõtmes? Kas on ja mille jaoks eelkõige oleks vajalikud rändetoetused, vahetusprojektid jmt?


Registreeri SIIN

 

Asukoht: Music Estonia, Telliskivi 60a/1 ruumides. Juhul, kui huvilisi tuleb rohkem, võib asukoht muutuda.