Uudised

Uuring Eesti kontserdipaikade majanduslikust hetkeolukorrast

Live Music Estonia viis novembris 2022 oma kontserdipaikadest liikmete seas läbi uuringu, mille eesmärk oli saada täpsem ülevaade Eesti kontserdipaikade majanduslikust hetkeolukorrast. Samalaadseid kaardistusi on viidud läbi ka teistes Euroopa riikides. Uuringu käigus võrdlesid kontserdipaigad oma 2019. aasta reaalseid kulusid ja tulusid 2022. aasta prognoosiga. 2019. aastaga toimus võrdlus seetõttu, et aastate 2020 ja 2021 põhitegevusega seotud tulusid mõjutasid pandeemiapiirangud ning osaliselt ka nendega seotud toetused.

Küsimustikule vastas seitse kontserdipaika üle Eesti, esindades erinevaid suuruseid, ettevõtlusvorme ja žanre. Tulemused on saadud nende vastuste kombineerimisel. Uuringus osales hinnanguliselt pea 9% Eesti kõigist aktiivsetest kontserdipaikadest, mida võib pidada esinduslikuks valimiks, et Eesti kontserdipaikade majanduslikust olukorrast ülevaade saada.

Kuigi antud kaardistus ei pruugi paljude meelest anda uut infot, on oluline meelespidada, et kontserdipaikasid, aga ka muusikasektorit üldiselt, on viimase kahe aasta pandeemiapiirangud tugevalt mõjutanud. Isegi kui suures plaanis võib tunduda, et kõik on enam-vähem hästi, siis kulude jätkuv tõus võib siiski osutuda väga raskeks hoobiks mitmele hinnatud ja armastatud kontserdipaigale.

Tutvu uuringuga Eesti kontserdipaikade püsikulude kaardistus 2022