Uudised

Valminud on Tallinna muusikapoliitika analüüs

2022. aastal pälvis Tallinn UNESCO muusikalinna tiitli ning selle tulemusena liitus ülemaailmse võrgustikuga, kuhu kuulub rohkem kui 50 muusikalinna. Tallinna eesmärgid ja plaanitavad tegevused on täpsemalt avatud dokumendis „Muusikalinn Tallinna tegevuskava 2022–2025”. Valdkonna soovil oli tarvis selle tiitliga seoses kaardistada täpsemalt Tallinna linna toimimismehhanismid ja nende lõikumine muusikavaldkonnaga. Samuti oli mitme teemaprogrammi elluviimise planeerimiseks tarvis valdkonnas tegutsejate vajadusi täpsemalt kaardistada ning täiendavalt analüüsida, kuidas Muusikalinn Tallinn nendega võiks seostuda.

Tallinna muusikapoliitika analüüs koosneb kahest osast. Esimeses osas on antud ülevaade sellest, kuidas Tallinn läbi mitme valdkonna poliitikate linna muusikaeluga seostub, sealhulgas ürituste korraldaja, kultuuriasutuste pidaja, kultuuriprojektide toetaja, linnaruumi kujundaja ja kinnisvara haldaja kui ka koostööpartnerina. Analüüsi teine osa annab ülevaate valdkonnas tegutsejate vajaduste kaardistuse tulemustest, sealhulgas kontserdielu, uue loomingu, muusikaettevõtete konkurentsivõime ja muusikatehnoloogia teemade lõikes. Teise osa lõpus on analüüsitud ka muusikalinna kui koostööplatvormi kujundamist ja juhtimist.

Loe analüüsi siit!

Uuringu tellija: Music Estonia
Autor: Virgo Sillamaa
Keeletoimetaja: Triinu Lyra
Kujundaja: Erkin Antov

Uuringu tellimist toetas UNESCO muusikalinn Tallinn.