Covid-19

KEHTIVATE PIIRANGUTE INFO

Alates 15. novembrist kehtivad valitsuse korralduste alusel järgmised piirangud:

Üritused siseruumides

COVID-19 tõendi peab esitama kõikidel siseruumides toimuvatel üritustel, alates esimesest külastajast. Alates 25. oktoobrist ei pääse üritustele enam negatiivse testi alusel, kehtivad ainult vaktsineerimise- või viiruse läbipõdemise tõend.

Alates 15. novembrist on lubatud kuni 1000 isikut. Piirarvu sisse ei loeta ürituse läbiviimisega seotud personali.

Alates 29. oktoobrist on maskikandmine kohustuslik kõikidel kontrollitud tegevustel ja asukohtades alates 12. eluaastast.
Juhul, kui inimesel on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda kinnitama vastava arstliku tõendiga.
Koroonaviiruse delta tüve aerosoolse leviku tõttu on range soovitus kanda meditsiinilisi või nendega võrdsustatud kaitsemaske.

Alates 1. novembrist kehtib avalikes siseruumides liikumispiirang kella 23-st kuni 6-ni. Kella 23ks peavad olema lõppenud kõik avalikud üritused.

Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

Väliüritused

COVID-19 tõendi peab esitama kõikidel väliüritustel (v.a. piiritlemata territooriumiga üritus), alates esimesest külastajast. Alates 15. novembrist on lubatud kuni  2000 isikut. Piirarvu sisse ei loeta ürituse läbiviimisega seotud personali. Välialal toimuvatel üritustel kehtib piirarv piiritletud territooriumil.

ÜLDISED NÕUDED

Alates 1. novembrist peavad kontrollitud tegevustele pääsemiseks  COVID tõendit esitama ka 12–17-aastased (kaasa arvatud). Kui seni nõuti kontrollitud tegevustes vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendamist alates 12. eluaastast, siis edaspidi on see piir 12 aastat ja kolm kuud. Vaktsineerimiskuuri läbimise või haiguse läbipõdemise tõendi kõrval kehtib alaealistele üritustele ja tegevustele pääsemiseks ka koroonaviiruse PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse tõend. 18-aastastele ja vanematele kehtib jätkuvalt vaid vaktsineerimise või läbipõdemise tõend.

Valitsus laiendab 15. novembri korraldusega erandit, mille kohaselt saavad õpilased teatud tegevustes osaleda vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata. Lisaks huviharidusele, sportimisele, treenimisele ja täiendkoolitusele hakkab erand kehtima õppekavajärgsetele klassikülastustele muuseumides ja näitustel.

Alates 1. novembrist tuleb avalikel üritustel ja tegevustes osalemiseks koos COVID tõendiga esitada ka isikut tõendavat dokument.

 

KASULIKUD LINGID