Liikmed

Eesti Pärimusmuusika Keskus / Viljandi pärimusmuusika festival

Valdkond:
Festival
Klubi
Kontserdikorraldaja
Kontserdipaik
Žanrid:
Folk
Maailmamuusika
Pärimus
Kontakt:

folk@folk.ee
434 2050

MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus on üleriigiliselt tegutsev valitsusväline pärimusmuusikaalast huviharidust toetav ja korraldav ning pärimusmuusika elavat esitust levitav avatud ning uuendusmeelne organisatsioon.
Eesti Pärimusmuusika Keskus toetub oma tegevuses Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia muusikaosakonna pärimusmuusika õppekavale ja on partneriks ning teabekeskuseks Eestis tegutsevatele muusikakoolidele, kodanikeühendustele, pärimusmuusika-ansamblitele, folkloorirühmadele, üksikpillimeestele ja pärimusmuusika harrastajatele.

Alates 2008. aasta kevadest tegutseb Eesti Pärimusmuusika Keskus Viljandi lossimägedes asuvas kaunis Pärimusmuusika Aidas, kus toimub aastaringne kontserttegevus. Keskuse juurde on loodud ka vabahariduskool August Pulsti õpistu ning pärimusmuusika teabekogu.