Meist

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus.

 

Music Estonia asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet. Praeguseks on see kujunenud mitmekülgseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti muusikat, muusikuid ning ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, arendab koostöövõimalusi eri sektorite vahel, osaleb rahvusvahelistes projektides, töögruppides ja organisatsioonides, algatab ja veab valdkonna uuringuid, korraldab seminare ja töötube jpm.

Missioon

Music Estonia missioon on toetada konkurentsivõimelise muusikavaldkonna professionaalset arengut.

Missiooni elluviimiseks tegutseb Music Estonia muusikavaldkonna keskse esindusja arendusorganisatsioonina, mis seisab tulemuslikult muusikaettevõtjate huvide eest ja võimendab nende tegevust nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.

Visioon

Eesti muusikavaldkond on elujõuline ning muusikaettevõtlus on ühiskonnas hinnatud lisandväärtust loova ning rahvusvaheliselt läbilöögivõimelise ettevõtlussektorina.

Visiooni elluviimiseks kujundab Music Estonia terviklikku ja koordineeritult tegutsevat muusikavaldkonna ökosüsteemi, mis seisab selle eest, et Eesti muusikaettevõtjatele oleks loodud head tingimused arendada välja oma loominguline ning turupotentsiaal.

Väärtused

Music Estonia lähtub oma töös kolmest peamisest väärtusest: avatus, koostöö ja teadmistepõhisus.

Avatus – oleme asutatud muusikaettevõtete ja organisatsioonide poolt ning töötame nende huvides. Tegutseme oma liikmeid ja kogu valdkonda kaasavalt ja läbipaistvalt.

Koostöö – väikese organisatsioonina teame, et tulemuste saavutamiseks tuleb teha väga tihedat koostööd nii valdkonna sees kui väljaspool, selleks arendame ja laiendame koostöövõrgustikku nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt. Oleme muusikavaldkonna arendamisel konstruktiivseks partneriks nii avalikule kui ka erasektorile.

Teadmistepõhisus – kogume laiapõhjalist ja ajakohast statistikat ning tugineme oma tegevuses uuringutele ja analüüsidele. Lähtume oma liikmete ja valdkonnas tegutsejate vajadustest ning töötame eesmärgipäraselt ja lahendustele orienteeritult.

STRATEEGILISED EESMÄRGID

  1. Eesti muusikaettevõtjatel on vajalikud oskused, teadmised ja kontaktid valdkonnas tulemuslikuks tegutsemiseks ning ettevõtluse arendamiseks.
  2. Eesti muusikavaldkond on rahvusvaheliselt hästi võrgustunud ning muusikaettevõtjad on välisturgudel edukad.
  3. Eesti muusikavaldkonna hääl ühiskonnas on kuulda ning valdkonna arendatakse teadmistepõhiselt.

STRATEEGIA

Music Estonia 2021–2024 aasta strateegiadokumendi leiad siit: ME_Strateegia_2021-2024

PÕHIKIRI

Music Estonia põhikirjaga saad tutvuda siin: MTÜ Music Estonia põhikiri

RAHVUSVAHELISED SUHTED

Music Estonia kuulub Euroopa muusikaekspordi kontorite (EMEE) võrgustikku, rahvusvahelisse muusikakeskuste ühendusse (IAMIC) ning on ka üle-Euroopalise kontsertpaikade võrgustiku Live DMA liige ning kuulub ka selle juhatusse.