Programmid

Seminarid 2023/2024

SEPTEMBER
“Artisti ja manageri koostöö”
Koolitaja: Ellie Giles
Kuupäev: 27. september

Seminar “Artisti ja manageri koostöö” on pühendatud artisti ja manageri tiheda koostöö olulisusele ning selleks vajalikele elementidele. Seminar käsitleb mitmeid teemasid, mis on olulised selle suhte tõhusaks toimimiseks, sealhulgas koostöö kokkulepped, lepingud, tööjaotus, ootused ja igapäevatöö.

Seminaril pööratakse erilist tähelepanu kogemuste ja väljakutsete jagamisele, et osalejad saaksid õppida ja inspiratsiooni saada erinevate professionaalide kogemustest. Samuti tutvustatakse rahvusvahelisi standardeid ja parimaid praktikaid, mis aitavad luua tõhusat koostööd artisti ja manageri vahel.

Seminaril arutletakse selle üle, kuidas saavutada artisti ja manageri vahelisel koostööl parimad võimalikud tulemused ning tagada mõlemapoolne rahulolu. Osalejad saavad kaasa võtta praktilisi näpunäiteid ja strateegiaid, mis aitavad neil luua tugeva ja vastastikku kasulikku koostöösuhet.

Seminar on suunatud nii artistidele kui ka manageritele ja on suurepärane võimalus õppida teiste kogemustest, leida uusi lähenemisviise ning luua tugevad ja jätkusuutlikud suhted artisti ja manageri vahel.

Ellie Giles on töötanud muusikatööstuses umbes 15 aastat, alustades promootorina Barfly’s ning seejärel edukalt tegutsedes A&R-i valdkonnas (leides artiste nagu nt. Ellie Goulding ja White Lies) Polydori all.

Ellie armastus aidata artistidel saavutada nende täielik potentsiaal, strateegiline koordineerimine ja eduka äritegevuse ülesehitamine tõmbas teda produtsentide ja artistide haldamise juurde.

Ellie artistide hulka kuuluvad Matty Green – miksimisinsener (U2/Ed Sheeran/Yeasayer), Adam Noble – produtsent/miksimisinsener (Nothing But Thieves/Placebo), Bill Ryder –Jones (artist/produtsent) ning lisaks veel paar uut artisti.

 

OKTOOBER
“Kontserdipaigad kui missioonikesksed organisatsioonid”
Koolitaja: Ken Veerman
Kuupäev: 20. oktoober

Muusikatööstuses omavad missioonikesksed organisatsioonid võrreldes tarbijakesksetega unikaalset perspektiivi. Nad tegutsevad kindla eesmärgi ja missioonitundega, mis läheb kaugemale kui vaid kasumlikkus. Isegi kui ainult väike hulk inimesi näitavad üles huvi ja rahaline tulu on minimaalne, tunnevad need organisatsioonid siiski vajadust oma missiooni ellu viia. Siiski ei tähenda see, et nad unustaksid oma publiku. Vastupidi, just publik on nende töö peamiseks käivitajaks.

Kuidas täpselt toimivad missioonikesksed kontserdipaigad muusikatööstuses? Milliseid strateegiaid saavad nad kasutada publiku arendamiseks ja kaasamiseks? Süvenedes missioonikesksete kontserdipaikade toimimisse, püüame avastada erinevaid unikaalseid lähenemisviise ning selgitada välja strateegiad, mida kasutada publiku kaasamiseks ja arendamiseks, rõhutades missiooni olulisust ning publiku rolli nende edu katalüsaatorina.

Osalejatel on võimalus kuulda erinevaid juhtumianalüüse ja ühiselt analüüsida edukaid praktikaid. Arutleme, kuidas erinevad sarnased kontserdipaigad tegelevad oma väljakutsetega, kasutavad missiooni juhtimaks otsuste langetamist ning arendavad strateegiaid publiku kasvu ja kaasamise edendamiseks. Selleks, et kontserdipaigad võiksid tõesti panustada sellesse, millesse nad usuvad, kasvatada oma kogukonda ning sealjuures ka juhtida edukat ettevõtet.

Ken Veerman on kogenud juht kultuurisektoris, kellele on südamelähedane missioonikesksete organisatsioonide arendamine. Ta on pühendunud oma karjäärile kultuuriasutuste juhtimisel ning ühendab sujuvalt oma armastuse kultuuri vastu strateegilise ja juhtimisalase huviga mittetulundusühingutes. Ta usub kindlalt, et missioonikeskse organisatsiooni edu seisneb ideaalse tasakaalu leidmises missiooni, ärimudeli ja publiku kaasamise vahel.

Ken paistab silma tervikliku lähenemisviisi poolest organisatsioonidele ja meeskondadele ning kasutab oma ekspertiisi kasvu ja arengu toetamiseks. Oma põhjaliku arusaamisega kultuurimaastikust ning võimega navigeerida missiooni ja äri ristumiskohas, on Ken väärtuslik ressurss organisatsioonide toetamisel eesmärkide saavutamisel ning mõjuvõimsa tulemuse loomisel.

 

NOVEMBER
“Ülevaade Euroopa Liidu toetusfondide võimalustest muusikaettevõtjale”
Koolitaja: Virgo Sillamaa
Kuupäev: 8. november

Seminari eesmärk on anda osalejatele ülevaade erinevatest Euroopa Liidu toetusfondidest, mis võiks olla olulised ka muusikaettevõtete jaoks, ning selgitada, milliseid võimalusi need pakuvad. Osalejad saavad teadmisi selle kohta, kuidas kirjutada edukat projekti ja mida taotledes silmas pidada.

Ülevaade Euroopa Liidu toetusfondidest loomemajanduse valdkonnas:
Millised võimalused on hetkel muusikaettevõtetele EU raha kaasamiseks?
Millised on üldised tingimused, võimalused ja piirangud?

Eduka projekti kirjutamine:
Kuidas koostada projekti, mis vastaks Euroopa Liidu toetusfondide nõuetele?
Millised on olulised elemendid ja lähenemisviisid eduka projekti kirjutamisel?

Lisaks Euroopa Liidu toetusfondidele antakse ülevaade ka Eestis kättesaadavatest rahastusmeetmetest.

Seminar pakub praktilisi näiteid ja nõuandeid, mis aitavad muusikaettevõtetel paremini mõista erinevaid raha kaasamise võimalusi ja edukate projektide kirjutamise põhimõtteid.

Virgo Sillamaa on muusikapoliitika ja ökosüsteemi uurija ja konsultant. Töötanud enam kui 20 aastat muusikavaldkonnas elab ja töötab ta viimased paar aastat Brüsselin ning on Euroopa muusikaekspordi organisatsioonide võrgustiku EMEE uuringute koordinaator ja Eesti Autorite Ühingu juhatuse liige. Virgo tegeleb regulaarselt projektide arendamise ja elluviimisega ning nõustab algatusi ja organisatsioone muusika ökosüsteemis, näiteks hetkel koordineerides uuringuid “Europe in Synch” ja “Better Live” projektides ning konsulteerides muusikastartuppi Fairmus. Tal on magistrikraad muusikapedagoogikas (EMTA) ja avalikus halduses (TalTech) ning hetkel õpib ta doktorantuuris Rotterdami Erasmuse ülikoolis.

 

JAANUAR
“DIY: rahvusvahelise tuuri korraldamine”
Koolitaja: Tony Boden

Paljudel Eesti artistidel ja muusikaettevõtetel puuduvad veel välispartnerid, kes aitaksid neil korraldada edukaid tuure väljaspool Eestit. Sellest tulenevalt rahvusvahelisi tuure tehakse üldse väga harva. Kuidas aga ise planeerida ja ellu viia rahvusvahelist tuuri? Kust alustada, kuidas koostada eelarvet, kellega ja kuidas ühendust võtta ning mida üldse silmas pidada?

Seminari eesmärk:
Selle seminariga soovime anda Eesti artistidele ja muusikaettevõtetele vajalikud teadmised ja praktilised juhised, kuidas iseseisvalt korraldada rahvusvahelist tuuri. Tutvustame olulisi samme, mida tuleks tuuri planeerimisel ja elluviimisel arvesse võtta, ning jagame praktilisi nõuandeid ja kogemusi.

Seminari sisu:
Rahvusvahelise tuuri olulisus ja eelised artistile ning muusikaettevõttele.
Sihtkohtade valik, logistika ja reisimine.
Partnerite leidmine ja koostöö loomine: agentuurid, promootorid, ja muud olulised partnerid
Kontsertide broneerimine: lähenemisviisid, läbirääkimised ja lepingud
Eelarve koostamine ja rahastamisvõimalused
Turundus ja promotsioon: kuidas jõuda sihtgrupini ning luua huvi
Praktilised näited ja kogemuslood edukalt korraldatud rahvusvahelistest tuuridest.

Seminari tulemusena:
Osalejad saavad praktilisi teadmisi ja vajalikke tööriistu, et ise korraldada edukas rahvusvaheline tuur. Nad omandavad arusaama tuuri planeerimise olulistest aspektidest, saavad teadmisi partnerite leidmisest ja koostöö loomisest ning õpivad eelarve koostamise ja turundamise põhialuseid. Seminar pakub osalejatele inspiratsiooni ja praktilisi näpunäiteid, kuidas astuda julgelt rahvusvahelisele muusikaturule ning avardada oma artistikarjääri võimalusi.

Kes peaksid osalema:
Seminari ootame Eesti artiste, muusikaettevõtteid, managerid, promootoreid ja teisi muusikatööstusega seotud spetsialiste, kes soovivad iseseisvalt tuurikorraldust ette võtta.

Tony Boden on booking agent, konsultant, koolitaja ja plaadifirma partner, kellel on taust ka managerina töötamisel ning kontsertide korraldamisel. Ta alustas kontsertite korraldamist juba aastal 2006 Brightonis, Suurbritannia s ning jätkas 2007. a suvel booking agendina. Sellest ajast alates on kogunud palju isiklikke kogemusi bookides artistide esinemisi ja tuure väga erinevates žanrites ja regioonides üle kogu Euroopa, Skandinaavia, Venemaa, Ladina-Ameerika, Jaapani, Austraalia, Uus-Meremaa, Kagu-Aasia ja India. Praegu töötab ta Northern Music Co. Live’i agentuuri agendina ja esindab mitmekesist ja võimsat live-esinejate valikut. Lisaks on ta Dinner For Wolves Records’i plaadifirma partner, mida levitatakse läbi InGrooves/Universali ning ta on loengupidaja rahvusvahelisel muusika turunduse ja arenduse teemal Berklee Ülikoolis.

 

VEEBRUAR
“Muusika filmis, teles ja reklaamis – protsess, rollid ja võimalused”
Koolitaja: Christian Blad

Seminaril uurime lähemalt muusika sünkroniseerimist reklaamidesse, telesse ja filmidesse ning avastame selle protsessi taga peituvaid rolle, võimaluseid muusikaettevõtjatele, artistidele ja heliloojatele ning kuidas oma muusikat nendesse meediumitesse saada.

Anname ülevaate sellest, kuidas muusika valitakse, litsentsitakse ja integreeritakse reklaamidesse, telesse ja filmidesse. Arutleme, millised tegurid mõjutavad muusika valikut ning kuidas see mõjutab loo üldist sõnumit ja emotsiooni.

Üks oluline roll muusika sünkroniseerimise protsessis on muusikanõustajal ehk music supervisor’il. Selgitame, milline on muusikanõustaja töö, ülesanded ja vastutusvaldkonnad ning kuidas ta aitab leida sobivat muusikat konkreetsetele projektidele. Vaatleme, kuidas muusikanõustajad teevad koostööd ühelt poolt muusikaloojate ja -ettevõtetega ning teisalt reklaami-, tele- ja filmitegijatega, et luua meeldejäävaid helimaastikke.

Uurime, kuidas muusikaettevõtted saavad luua võimalusi oma artistidele ja autoritele muusika sünkroniseerimiseks reklaamidesse, telesse ja filmidesse ning millised on sellel turul läbilöömise strateegiad.

Arutleme ka muusika sünkroniseerimise tuleviku üle, sealhulgas tehisintellekti (AI) kasutamist selles valdkonnas. Arutleme, kuidas AI võib muuta muusika valimist ja sünkroniseerimist ning millised on selle mõjud tööstusele.

Rootsi-Ameerika päritolu Christian Blad on muusikaagentuuri Orange Blue Supervision kaasasutaja ning reklaami-, filmi- ja televaldkonnas töötav muusikanõustaja. Olgu tegu reklaamikampaaniate, telesaadete või filmidega – ta keskendub alati sellele, et muusikal oleks loo jutustamises lahutamatu osa. Tema juhendatud kampaaniate klientide hulka on kuulunud Volvo, IKEA, Tuborg jpt. Lisaks sellele on ta tegev laulja ja produtsendiga elektroonilises duos Brave.

 

MÄRTS
“Sündmuse ohutus”
Koolitaja: Petter Säterhed

Seminaril käsitletakse sündmuse ohutuse teemadel järgmisi teemasid:
Sündmused ja riskid – miks juhtuvad õnnetused sündmustel?
Publiku rollid – kolm rolli ja neli paradoksi, mida iga korraldaja peaks mõistma.
Sündmuse ohutuse planeerimine – turvalisuse, turvatunde ja parima kogemuse saavutamine ning kümme strateegiat võimalike kahjude vähendamiseks.
Organisatsioon ja personal.
Riskijuhtimine (lühidalt, peamiselt üldiste vigade vältimine ja erinevus “tavaliste” riskide ja antagonistlike riskide vahel).
Valmidus ja rutiinid.
Sissejuhatus rahvamassi psühholoogiasse.
Sissejuhatus rahvamassi dünaamikasse.
Rahvamassi juhtimine – kuidas panna rahvast soovima seda, mida te tahate.

Seminar pakub üldist ülevaadet sündmuseohutuse teemadel ning keskendub riskide vältimisele ja ohutuse tagamisele sündmuste korraldamisel. Osalejad saavad teadmisi publiku käitumise ja dünaamika kohta ning õpivad meetodeid, kuidas hallata ja juhtida rahvamassi nii, et see toetaks sündmuse eesmärke. Samuti rõhutatakse organisatsiooni ja personali olulisust sündmuse ohutuse tagamisel ning tutvustatakse riskijuhtimise põhimõtteid. Seminaril jagatakse praktilisi nõuandeid ja strateegiaid kahjude vähendamiseks ning rõhutatakse valmisoleku ja rutiinide olulisust sündmustel.

Petter Säterhed on üle 25 aasta töötanud rahvamassi ja sündmuse ohutuse planeerimise ning juhtimisega ning osalenud Rootsi suurimate sündmuste korraldamisel. Ta on kirjutanud Rootsi “Sündmuse ohutuse juhendi” (2006, 2013 ja 2021) ning välja töötanud kolm akadeemilist kursust sellel teemal.