Uudised

Ave Tölpt jätkab Music Estonia tegevjuhina

Eesti muusikaettevõtluse arenduskeskuse ja ekspordikontori Music Estonia eestvedamist jätkab senine tegevjuht Ave Tölpt.

Music Estonia (ME) nõukogu kinnitas oma augustikuu koosolekul senise tegevjuhi Ave Sophia Maria Tölpti jätkamise ME juhatuse liikme ehk tegevjuhina. Juhatus seisab organisatsiooni ja tiimi igapäevase hea juhtimise eest, sh eelarve ja strateegiale vastava tegevuskava tulemusliku juhtimise, rahvusvaheliste projektide kaasamise ja võrgustikes avaliku esindatuse ning organisatsiooni tegevuste supervisiooni eest.

“Alustasin keset pandeemiaaega, mil kõikide kultuuriorganisatsioonide fookus oli pööratud valdkonna kriisist päästmisele, vajalike andmete kogumisele ja sellega seotud poliitika kujundamisele. Kriis andis samaaegselt võimaluse vaadata üle ka organisatsiooni juhtimine ja teha vajalikud ettepanekud selle parendamisel,” rääkis Tölpt. “Järgmine samm oli taastada rahvusvaheline liikuvus ja eksport. Rahvusvahelised konverentsid hakkasid taas oma uksi avama 2021. aasta lõpus ja 2022. aasta kujunes meie delegatsioonide väljaviimisel ja selle tulemusena ka sissetoomisel väga edukaks. Maailma mõjutanud ja siiani kestvad sõjasündmused muutsid esmatähtsaks regionaalse koostöö naaberriikidega ning meie Põhja-Balti ühisturu tugevdamise.”

Tölpti sõnul on läbinud Music Estonia kolme aastaga positiivse arengu, kaasates nii suuremaid projekte Euroopa tasandil kui ka tugevdades enda valdkonna struktuuri Eestis.

“Nimelt avasime sellel aastal ka uue haru, milleks on Music Estonia Managers, seega hoiame üleval kaht fookust – jätkuvalt haldame ka kontserdipaikade ja -korraldajate võrgustikku Music Estonia Live. Usun, et oleme suutnud püsida strateegiliselt õigel joonel, algatades just selliseid programme ja tehes otsuseid, mis on valdkonnale loodetavasti kasulikud ja viivad muusikaettevõtlust edasi,” sõnas Tölpt. “Väga oluline on suhtlus meie ettevõtetega ehk liikmetega, keda on tänase seisuga üle saja. Sealt tuleb sisend, mille alusel tegutseda. Ning sama oluline on ka hea koostöö teiste muusikavaldkonna organisatsioonide ja kompententsikeskustega.”

ME nõukogu liige ja Alexela kontserdimaja juht Aivar Sirelpuu arvas, et nõukogu tegi suurepärase otsuse. “Asudes oma ametisse keerulisel perioodil suutis Ave mitte ainult liita, vaid ka kasvatada liikmeskonda ning teha ka kuuldavaks mitmel tasandil loomemejanduse ettevõtete ja loojate seisukohad. Ave jätkamine tegevjuhina on ME-le kui väga laiapõhjalisele organisatsioonile väga oluline ja kindlasti kogu organisatsiooni edasi viiv ja arendav. ”

Tulevikku vaadates näeb Ave kõige rohkem vajadust ekspordirahastuse järele ja läbimõeldust kodumaise talendi ja ettevõtete toetamiseks. Lisaks rahvusvahelise regionaalse fookuse hoidmist, kuid jõudmist ka Euroopast väljapoole ja tegelemist potentsiaalsete piirkondadega, näiteks Aasia turuga. Samuti on oluline arenguprogrammide jätkamine edasijõudnud ettevõtetele, üldine töö ME liikmete ja võrgustikega, et Eesti ettevõtete olemasolevad teadmised leviks koduturul järjest edasi ja tagaks edukuse rahvusvahelisel tasemel. Viimasena toob ta välja andmete kogumise tähtsuse, et saada parem analüüsitud ülevaade muusikavaldkonnast tervikuna. “Võiksime jõuda ka järjest pikemaajaliste kokkulepeteni, näiteks Eesti delegatsioonide ja talendi strateegilisel väljaviimisel, kus riigi pikk vaade ja läbimõeldud toetus on väga oluline,” ütles ta.

“Maailm on muutunud järjest keerulisemaks ning ekspordi läbivaks märksõnaks kujuneb lähiaastatel kindlasti jätkusuutlikkus, seda palju laiemas tähenduses ja reaalse jalajälje vähendamise näol. See tundub olevat tulevikuteema, aga kätte on jõudnud reaalsus, millega tuleb läbimõeldumalt tegeleda, seda alates korraldusest kuni muusika sünkroniseerimiseni välja,” lisas Tölpt.

Ave Tölpt astus Music Estonia tegevjuhi kohale 2020. aasta septembris ning uued volitused kehtivad kuni 2026. aasta septembri keskpaigani.

 

Foto: Radoslaw Kazmierczak