Uudised

Eesti muusikaettevõtjad valisid Music Estoniale uue nõukogu

Uude nõukogusse kuuluvad Aivar Sirelpuu (Alexela Kontserdimaja), kes esindab kontsertpaikade vaadet; Maarit Kangron (Eesti Kontsert), kes seisab hea klassikalise muusika valdkonna eest; Thea Zaitsev (Tier Music juht ja asutaja), kes jätkab mänedžmendi ja kirjastaja vaate pakkumist, olles olnud ka eelmises nõukogus; Villem Varik (Mulks), kes aitab fookuses hoida regionaalsust, ja Elena Natale (klubi Hall juht), kes seisab hea klubikultuuri arendamise eest. Mitmed nõukogu liikmed tegelevad lisaks kontserdipaikade haldamise ja festivalikorraldusega ning pakuvad seeläbi oma tuge ka nende valdkondade esindamisele.

“Music Estonia olemasolu on valdkonna arengule tõsiselt oluline. Meil on organisatsioon, mis on asutatud muusikaettevõtete endi poolt, esindama nende huve. Seega, olla nõukogu liige on kriitilise tähtsusega panus. Aastast 2020 oleme juhtinud muusikasektori käekäiku kriisis, hoides pildil erasektori ja kogu ökosüsteemi vaadet, tehes koostööd ka riigiinstitutsioonide ja teiste kultuurivaldkondadega. Toonitaks, et praegusel ajal on tohutult oluline arendada koostööd ka naabritega Euroopas – Põhjamaad, aga ka Kesk- ja Ida-Euroopat ei tohi me partneriteringist kunagi unustada. Soovin, et uus nõukogu oleks toetamas Music Estonia tegevjuhti ja tiimi, hoiaks silmapiiril nii liikmete huve kui ka valdkonna helikoptervaadet ning võtaks oma rolli täie pühendumusega. Jõudu ja inspiratsiooni!” sõnas Helen Sildna, Music Estonia üks asutajaliikmeid ja nõukogu liige aastast 2014.

Nõukogu uue liikme Eesti Kontserdi peaprodutsendi Maarit Kangroni sõnul on eelmine nõukogu teinud silmapaistvat tööd valdkonna esindamisel. “Mul on hea meel, et meiega jätkab ka eelmine liige Thea Zaitsev, kes kannab edasi olemasolevaid suundi. Omalt poolt loodan hoolitseda selle eest, et säiliks žanriline mitmekesisus. Käsikäes teiste muusikažanritega on meie muusikakultuur märksa rikkalikum, klassikalise muusika turu kompetents ja tundmine aitab meie muusikal veel tugevamalt ja ühehäälsemalt maailmas läbi lüüa.”

“Music Estonia esindab erinevaid muusikažanreid ja organisatsioone ja ma arvan, et on väga äge, et meil on Halli laadne klubi ja Eesti Kontsert ühes ja samas nõukogus. Usun, et erinevuses peitub ühtsus, erinevate muusikasektoritega koostööd tehes saame koos tugevamaks. Minu soov on luua selgust öökultuuri- ja majanduse mõistmise osas,” sõnas Elena Natale, klubi Hall juht ja asutaja.

Music Estonia nõukogu ülesanne on seista valdkonna huvide eest ja vahendada neid seisukohti ka avalikkusele, analüüsida ja strateegiliselt suunata asutuse tegevust ning toetada seatud eesmärkide saavutamist. Nõukogul on voli teha ettepanekuid asutuse juhile asutuse arengu, strateegia, vara ja eelarvega seotud küsimustes, võtta vastu uusi liikmeid ja neid välja arvata. Nõukogu koguneb neli korda aastas ja uue nõukogu volitused hakkavad kehtima alates 14. septembrist. Music Estonia tegevjuht on Ave Tölpt.

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus, mille asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet ning millel on tänaseks 98 liiget. Music Estonia on kujunenud mitmekülgseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti muusikat, muusikuid ning ettevõtteid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, arendab koostöövõimalusi eri sektorite vahel ja osaleb rahvusvahelistes projektides.