Uudised

Eksportiv muusikaettevõtja! Kandideeri AMP FOOKUS programmi 30. juunini

Avatud on kandideerimine AMP FOOKUS programmi, mis on suunatud kogenud muusikaettevõtjatele, kellel on olemas ekspordiplaan ja valitud kindel sihtturg ning vajavad tuge kontaktide leidmisel, kohalikku turuteadmist ja lisainvesteeringuid.

Programmi valitakse osalema 5 Eesti muusikaettevõtet, kelle ettevõtte laiem toimimisloogika ja arenguplaan on paigas ning programmi tullakse juba konkreetse välisturu fookuse ja ekspordiplaaniga.

PROGRAMM SISALDAB:

 • Väliskonsultandi kaasamine, kelle peamine roll on anda ülevaade fookuses olevast sihtturust ning aidata ette valmistada ettevõttele personaliseeritud kontaktreisi turule, programmi vältel toimub konsultandiga vähemalt üks kohtumine Tallinnas ja kaks kohtumist veebi vahendusel.
 • Ühine kohtumine väliskonsultantidega Eestis, valitud sihtturgude tutvustused kõigile osalejatele.
 • Individuaalne kontaktreis sihtturule eesmärgiga leida seal uusi võimalikke koostööpartnereid.
 • Lisarahastus summas kuni 5000 eurot igale osalevale ettevõttele, et teha teoks teisi ekspordiplaani elluviimiseks vajalikke samme nagu järeltegevused ning edasised vajalikud reisid sihtturule, artisti ülesastumine esitlusfestivalil, osavõtt konverentsist, messist või äridelegatsioonist, PR toe kaasamine jms (projektikuludesse sobivad tegevused ja kulutüübid on piiratud ning tuleb Music Estoniaga varasemalt kinnitada);
 • Kuni 2 ettevõtte esindaja osalus seminaridel, mis on järgmiste fookustega 1) jätkusuutlik muusikaeksport 3) digiprügi vähendamine 4) vaimne tervis
 • Mentorlus vaimse tervise heaolu eksperdilt 1 sessiooni ulatuses.

AMP FOOKUS programmis osalemine seab osalevatele ettevõtetele ka ootuse teadmiste ringlusesse panustamiseks:

 • Programmi lõppedes ekspordiga seotud kogemuste ning õppetundide jagamine ühisel seminaril;
 • Osalemine 2025. aasta mentorprogrammis mentoritena (5 kohtumist, tasustatud);
 • Valmisolek kõneleja/panelistina osaleda 2025. aastal toimuvatel regionaalsel muusikaettevõtluse seminaripäevadel Pärnus, Tartus ja/või Viljandis (kulud kaetud).

Programmi osalustasu: 500 eurot kuus (6 kuud) ehk 3000 eurot.
Programmi koguväärtus on üle 10 000 euro, omaosalus on ca 30%.

Programmi valitakse osalema 5 Eestis registreeritud muusikaettevõtet (OÜ, AS) ja valiku teeb viieliikmeline ekspertkomisjon kandideerimisankeetide põhjal. Osalevatel ettevõtetel ei tohi olla maksuvõlgu ning peavad olema õigeaegselt esitatud majandusaruanded.

Hindamiskriteeriumid:

Programmi sihtgrupp / osaleja profiil: 

 • edasijõudnud ekspordikogemusega Eesti muusikaettevõte. Tegu võib olla ka ekspordikogemusega artistiga, kellel on oma ettevõte, mille alt arendatav majandustegevus toimub. 

Hinnatakse taotluse selgust ja läbimõeldust, sh:

 • selge teenus/toode/pakkumine, millega eksporditurule minna; 
 • selge ja põhjendatud turufookus; 
 • läbimõeldud ja realistlikud oodatavad tulemused; 
 • antud programmi kui nö tööriista sobivus eesmärkide saavutamiseks.

Konsultandi idee olemasolek või täpne eelarve jaotuse ettepanek ei ole eelduseks, vaid sisendiks, et mõista paremini ettevõtte plaane. Antud sammud arutatakse läbi programmi jooksul Music Estonia ja väliskonsultandiga. 

AMP FOOKUS programm on avatud ning tegevused jäävad 2024. aasta teise poolde. Kandideeri SIIN, tähtaeg 30. juuni, kell 23.59.

Programmi on kaasrahastanud Euroopa Liit.