Uudised

Music Estonia liikmete küsitluse 2022 kokkuvõte

Music Estonia (ME) viis 2022. aasta sügisel läbi küsitluse, mille eesmärk oli kaardistada liikmete profiil, saada tagasisidet senisele tööle ning mõista liikmete huve eksporditurgudel, et Music Estonia saaks omakorda paremini arendada oma tegevusi ja teenuseid. Käesolev liikmete küsitluse kokkuvõte kajastab viimase kahe aasta tegevusi ja majandustulemusi, sest viimane samalaadne küsitlus tehti 2020. aastal. Küsitluse kokkuvõte on jagatud neljaks osaks. Esimene osa annab ülevaate ME liikmetest, teises osas keskendutakse ME tegevustele ja antud tagasisidele, kolmanda osa eesmärk on näidata ME liikmete jaoks huvipakkuvaid eksporditurge ning neljas osa võtab kogu eelneva lühemas vormis kokku.

Tutvu tulemustega SIIN.

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtete esindusorganisatsioon ja muusikaettevõtluse arenduskeskus, mille asutasid 2014. aastal 23 Eesti muusikaettevõtet. Praeguseks on see kujunenud mitmekülgseks kompetentsikeskuseks, mis pakub teenuseid muusikasektorile, esindab Eesti muusikaettevõtjaid rahvusvaheliselt, loob ja vahendab uusi kontakte, arendab koostöövõimalusi eri sektorite vahel, osaleb rahvusvahelistes projektides, töögruppides ja organisatsioonides, algatab ja veab valdkonna uuringuid, korraldab seminare ning töötube jpm. Alates 2019. aastast tegutseb lisaks ka elava muusika sektorile keskenduv haru Live Music Estonia.