Uudised

Tugevdades muusikatööstust Balti mere piirkonnas: 1. novembril sai alguse rahvusvaheline projekt “MI-RAP”

Soovides valmistada muusikatööstust ette Balti mere piirkonna praegusteks ja tulevasteks väljakutseteks, on Saksamaa muusikatööstuse ühendus Hamburg Music algatanud “Muusikatööstuse säilenõtkuse ja kiirendamise programmi” (MI-RAP, Music Industry Resilience Acceleration Programme), mis ametlikult algas selle aasta 1. novembril. Selle kolmeaastase projekti eesmärk on suurendada muusikasektori vastupidavust.

Kvalifitseeritud töötajate puudus, digitaliseerimine ja kliimamuutused on kolm peamist probleemi, mis seavad olulised väljakutsed globaalsele muusikatööstusele. MI-RAP projekti raames töötatakse välja vahendid ja metoodikad nende probleemide lahendamiseks rahvusvahelisel ja jätkusuutlikul viisil. Selleks on ühinenud üheksa projektipartnerit kaheksast Balti mere piirkonna riigist: Norra, Rootsi, Soome, Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Saksamaa.

MI-RAP partnerid esindavad erineva arengutasemega muusikaturge, alates ajalooliselt tugevatest võrkudest nagu Põhjamaade omad kuni uute ELi liikmesriikideni Balti piirkonnas. Erinevate muusikaökosüsteemide integreerimine MI-RAPi tugevdab pikemas perspektiivis võrgustikke ja soodustab koostööd, eesmärgiga tugevdada piirkondade majanduslikku jõudu. Tugev ja koostöövalmis muusikaturg Balti mere piirkonnas mitte ainult ei rõhuta kogu piirkonna olulisust ja mõju rahvusvahelisele muusikatööstusele, vaid tugevdab ka iga linna rolli olulise mängija ja sidemena nende turgude vahel.

Algselt arendatakse järgmise paari kuu jooksul koos välja meetodid, tööriistad ja juhised, mida seejärel rakendatakse ja testitakse üksikutes linnades. Kolmandal aastal saab kogunenud teadmisi kasutada teistele huvitatud linnadele, ametkondadele, ühendustele ja asutustele.
Projekti kogumaht on 2,6 miljonit eurot ja seda toetab Interregi Läänemere piirkonna programm ning kaasrahastab Euroopa Liit. Hamburg Music juhtis programmi väljatöötamist ja on projekti juhtpartner.

Timotheus Wiesmann, Hamburg Music Businessi tegevjuht kirjeldab projekti vajalikkust: “Sellel kiirete muutuste ajastul on oluline, et meie tööstus leiaks rahvusvahelise tasandi koostöös lahendused ning rakendaks neid. MI-RAP projekt aitab kõiki huvigruppe Balti mere piirkonnas end tulevikuks valmis seada ja jätkusuutlikult tugevdada rahvusvahelist koostööd selles valdkonnas.” Fabian Baßenhoff, Hamburg Music Businessi MI-RAP projektijuht lisab: “Rahvusvahelise koostöö kaudu MI-RAPi raames saame õppida üksteiselt ja ühiselt välja arendada tugevamaid ja jätkusuutlikumaid strateegiaid muusikatööstuse jaoks. Meie visiooniks on, et Balti mere piirkond saaks muusikasektoris vastupidavuse ja innovatsiooni säravaks eeskujuks.”

Music Estonia on Eesti-poolseks projektipartneriks ning UNESCO muusikalinn Tallinn on üheks projekti toetajaks, kuna programm pöörab tähelepanu just Läänemere-äärsete linnade koostööle. Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt rõhutab õiget hetke Põhja-Balti riikide koostööks: “Interregi projekt annab meile esmakordse võimaluse tugevdada tervet Läänemere regiooni ja teha koostööd uute partneritega. Soomest on kaasatud näitena Open Creative House, mis peale ulatuslike stuudio- ja äriruumide, arendab nt innovatsiklastrit Soome loomeettevõtjatele kuni Poola linna Bydgoszcz’ni, mis pärjati värskelt UNESCO muusikalinna tiitliga. Kuna oleme oma rahvusvahelises plaanis järjest rohkem fookust seadunud üldiselt Baltimaade koostööle, on väga oluline, et ka meie lähinaabrid on projektis esindatud ja saame arendada senisest suuremat koostööd muusikatööstuse arendamisel.”

“Eesti roll on juhtida projektis esimest teemaplokki, mille eesmärk on luua metoodika, juhised ja praktilised tööriistad leevendamaks muusikatööstuse kvalifitseeritud töötajate ja ressursside puudust. Teemat tuleks tõstatada nii kohaliku omavalitsuse kui ka ettevõtluse, hariduse, innovatsiooni, kultuuriga tegelevate organisatsioonide tasandil, pakkudes erinevate osapooltega koostöös loodud “Leevendusprogrammi”, mis sisaldab erinevaid õppe- ja praktikaprogramme, kasulike materjalide kogumikke, teavistusmaterjale, kaasamisstrateegiaid jpm. Iga projektis osalev linn peaks saama programmi rakendada oma kohalikus kontekstis koostöös avaliku sektori ja valdkondlike organisatsioonidega.

Lisaks osaleme aktiivselt teises teemaplokis – “Innovaatiliste muusikalinnade ja võrgustumise strateegiad” ja piloteerime muusika- ja tehnoloogiasekori kokkutoomise läbi häkatoni ja inkubaatorprogrammi. Näeme, et Eesti muusikatööstusel ja tehnololoogiasektoril on siin kasutamata koostööpotentsiaali, mida tuleks rohkem ergutada. Kuna tehnoloogia kiire areng on muusikatööstuse üks suuremaid mõjutajaid, siis on võtmetähtsusega luua platvorm ja kasvulava sektoritevaheliseks koostööks ja innovaatilisteks äriideedeks.” sõnab projektijuht Marili Randla.

Music Estonia poolne projektijuht on Marili Randla. Projektipartnerid on: Hamburg Music Business (Saksamaa, juhtpartner), Leuphana University Lüneburg (Saksamaa), MØST (Norra), Gothenburg & Co (Rootsi), Open Creative House (Soome), Music Estonia (Eesti), Latvian Music Export Office (Läti), Lithuanian Academy of Music and Theatre, Music Innovations Study Centre (Leedu) ja Municipal Center for Culture in Bydgoszcz (Poola).