Uudised

Ekspordi arenguprogramm Eesti muusikaettevõtjatele EU53587

01.01.2020–31.12.2021 toimuvat Music Estonia projekti “Music Estonia ekspordiarendusprogramm Eesti muusikaettevõtjatele” toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest summaga 200 000 €.

Projekti eesmärk on välja arendada ja läbi viia uuenduslik arenguprogramm edasijõudnud ning ekspordifookusega

muusikaettevõtetele, et leida Eesti laulukirjutajate ja produtsentide loomingule uusi ekspordivõimalusi ning soodustada Eesti muusikakirjastuste teket. Samuti on projekti eesmärk pakkuda eksportivatele muusikaettevõtetele mentorlus- ja konsultatsiooniteenuseid ka väljaspool arenguprogrammi.