Uudised

Kandideeri järgmiseks Live Music Estonia juhiks

Kandideerimise tähtaeg on 22. aprill kell 23.59.

Organisatsioonist

Music Estonia on Eesti muusikaettevõtluse arenduskeskus ja esindusorganisatsioon, mis on viimase seitsme aasta jooksul andnud märkimisväärse panuse valdkonna käekäiku, eriti just rahvusvahelistumise ja muusikaekspordi toetamise suunal. Organisatsiooni suund Live Music Estonia tegeleb Music Estonia liikmetest (84) kontserdikorraldajate ja -paikadega (40 ettevõtet).

Music Estonia haru Live Music Estonia juht

 • esindab live-sektori huve nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
 • toetab kontserdipaiku, -korraldajaid, sh festivale Eesti-siseste ning rahvusvaheliste koostööprogrammide ellukutsumise ning nendes osalemise kaudu (sealhulgas suudab kirjutada nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi projekte, neid juhtida ja koostada aruandeid);
 • kogub informatsiooni, andmeid ja toetab informatsiooni jagamise kaudu kontserdipaikade, -korraldajate, sh festivalide huvide kaitset avaliku sektoriga suhtlemisel, sh leiab ressursse mõju-uuringute läbiviimiseks; võtab osa üleeuroopalise kontserdipaikade ja -korraldajate võrgustiku Live DMA tööst (osaleb kontserdipaikade andmekorjes, võtab osa COVID-kriisi puudutavatest koosolekutest, koordineerib kontserdipaiku tutvustavat üritust Open Club Day Eestis jm);
 • toetab tegevjuhti kontserdipaikade, -korraldajate, sh festivalide kohta käiva info kogumisel ning analüüsimisel ning võrgustiku arengusuundade täiendamisel ja väljatöötamisel.

Live Music Estonia juhilt ootame

 • väga suurt huvi ja tahet toetada kontserdipaikade ja -korraldajate, sh festivalide tööd. Tingimuseks on valdkonnas töötamise kogemus ning teadmised kultuuripoliitikast;
 • suutlikkust kaitsta ja esindada live-sektori huve laiapõhjalise valdkonna kaasamise ja selgete sõnumite kaudu;
 • oskust näha suurt pilti ja mõelda strateegiliselt nii organisatsiooni kui ka valdkonna arendamise seisukohalt;
 • suutlikkust juhtida projekte ja olla algatusvõimeline eestvedaja, kaasates uuteks tegevusteks ressursse ja rahastajaid;
 • oskust ja harjumust toetada oma argumente tõenduspõhiselt, tuginedes valdkonna statistikale ja uuringutele;
 • valmisolekut töötada paiguti ebaregulaarse ja pingelise töörütmiga;
 • väga head eneseväljendusoskust eesti ja inglise keeles nii kõnes kui ka kirjas.

Pakume

 • põnevat ja võimalusterohket tööd Eesti ühes dünaamilisemas muusikavaldkonna organisatsioonis;
 • võimalust toetada ja arendada Eesti kontserdipaikade ja -korraldajate, sh festivalide võrgustikku;
 • võimalust töötada paljude rahvusvaheliste partneritega ning olla kaasatud muusikavaldkonna arengu kujundamisse ka Euroopa tasandil;
 • võimalust töötada suurepärase meeskonnaga;
 • paindlikku tööaega ja hubast töökeskkonda Music Estonia kontoris Telliskivi Loomelinnakus.

Tööle asumise aeg ja koormus

Hiljemalt 01.06.2021, millele eelneb kahenädalane periood tööga tutvumiseks.
Tähtajaline leping 1.0 kohta kuni 31.12.2022, võimalusega projektide kasvu korral lepingut pikendada. Valdkonnajuhi töötasu kujuneb osaliselt projektide rahastuse toel. Katseaeg 4 kuud.

Kandideerimine

Kandideerimiseks saada hiljemalt 22. aprillil kell 23.59 järgmised dokumendid aadressil konkurss@musicestonia.eu pealkirjaga “Live Music Estonia juhi konkurss. Ees- ja perekonnanimi”:

 • CV;
 • eestikeelne lühiessee (1–2 lk) teemal: “Visioon live-sektori arengust ja tulevikust Eestis, Euroopas ning maailmas laiemalt”

Küsimuste korral kirjuta konkurss@musicestonia.eu.


Lisainfo

Music Estonia organisatsioonina

Music Estonia liikmete hulka kuuluvad lisaks Live Music Estonia võrgustikule artistid, manager’id, kirjastused, plaadifirmad, stuudiod jt.

 • Räägime kaasa muusikavaldkonna arengute kujundamisel nii Eestis kui ka Euroopas.
 • Loome arenguprogrammide, töötubade, praktikavõimaluste ja seminaride kaudu Eesti muusikavaldkonna professionaalidele võimalusi saada harivaid kogemusi, mentorlust ja nõu, sageli rahvusvahelistelt tipptegijatelt.
 • Esindame Eestit olulistel rahvusvahelistel esitlusfestivalidel, messidel ja konverentsidel ning panustame strateegilise partnerina Tallinn Music Weeki konverentsiprogrammi.
 • Osaleme rahvusvahelistes koostööprojektides, võrgustikes ja organisatsioonides.
 • Panustame muusikavaldkonna ökosüsteemi arendamisse laiemalt, näitena algatasime koos Georg Otsa nimelise Tallinna Muusikakooliga Eesti esimese muusikaettevõtluse spetsialisti õppekava, panustame muusikaettevõtlusega seotud uuringuprojektide algatamisse, oleme pidevas dialoogis kollektiivsete esindusorganisatsioonidega valdkonna terviliku arendamise nimel, korraldame Eesti Muusikaettevõtluse Auhindu jm.

Valik kinnitatud Live Music Estonia haru tegevusi hooajaks 2021/2022

 • Loov Euroopa “Small Music Venues” uuringu- ja koostööprojekti vedamine (konsortsiumi juhtpartner, koostööprojekt Soome kontserdipaikade, -korraldajate, sh festivalide ühingu LiveFINiga ning Eesti ja Soome kontserdipaikadega). Projekt algab 1.07.2021;
 • Balti-Skandinaavia tuuriteekonna projekti kohtumise esimese faasi läbiviimine (Nordisk Kulturfondi projekti raames ümarlaua korraldamine ning aruandlus) ja selle edasi arendamiseks ressursside leidmine;
 • kriisi leevendamise jaoks oluliste andmete kogumine, analüüs ja info jagamine avaliku sektoriga. Kriisiinfo vahetamine kontserdipaikade, -korraldajate, sh festivalidega ning kriisikohtumiste korraldamine Live Music Estonia võrgustiku tööst osavõtvate ettevõtetega;
 • Euroopa kontserdipaikade ja -korraldajate võrgustiku Live DMA foorumi võõrustamine festivalil Tallinn Music Week;
 • EASiga koostöös käivitatava festivalibaromeetri läbiviimise toetamine;
 • üleeuroopaliseks võrdluseks kontserdipaikade kohta käivate andmete kogumine ja nende analüüs ning selle tutvustamine lokaalselt;
 • Open Club Day korraldamine Eestis;
 • panustamine Eesti muusikaturu tutvustamise koostamisse (kontserdipaiku ja -korraldajaid puudutav info);
 • võrgustiku arengusuundade väljatöötamine lähiaastateks, mille alla kuuluvad näitena valdkonna rahvusvaheline ja regionaalne võrgustik, andmestik, üldine konkurentsieelise tõus ja professionaliseerumine, võrgustiku kasv ja koostöö avaliku sektoriga.

Seotud uudised