Uudised

Muutused muusika esitamise tasumäärades

Üldise hinnatõusu ja kiire inflatsiooni tõttu on EAÜ sunnitud alates 1. jaanuarist 2023 a. tõstma muusikateoste avaliku esitamise litsentsitasusid. Muutunud majanduslikus olukorras ei vasta tasud, mida muusikaautorid oma teoste avalikust esitamisest saavad enam EAÜ poolt kasutajatele osutatava teenuse majanduslikule väärtusele.

Seetõttu on EAÜ juhatus otsustanud tõsta kontsertide ning muusikateoste kasutamisega seotud muude meelelahutusürituste, kus muusikateostel on oluline osa, litsentsitasu määrasid järgnevalt:

Tasulise sissepääsuga ürituse puhul tõuseb miinimumtasu ürituse ühe päeva eest 25,56 eurolt 30 eurole. Kui enne rakendus miinimumtasu ainult pop-, rock-, jazz-ja estraadimuusika üritustele, siis algavast aastast rakendub see miinimumtasu kõikidele üritustele, olenemata millisesse žanrisse kuuluvaid muusikateoseid vastaval üritusel esitatakse. Sellest väiksem miinimumtasu, 15 eurot, kohaldub ainult lasteüritustel laste poolt lastelaulude avalikule esitamisele. Litsentsitasu protsentuaalsed määrad tasulise sissepääsuga ürituste puhul jäävad muutumatuks.

Tasuta sissepääsuga ürituse korral sõltub EAÜ-le makstav litsentsitasu üritusel viibivate inimeste arvust ja uued tariifid on järgmised:

−  1-300 inimest, varasema 16 euro asemel 20 eurot
−  301-600 inimest, varasema 26 euro asemel 32 eurot
−  601-1000 inimest, varasema 40 euro asemel 50 eurot
−  iga järgmise 1000 inimese eest varasema 26 euro asemel 32 eurot.