Uudised

Eesti Autorite Ühing ja Music Estonia jätkavad ekspordifondiga

Eesti Autorite Ühing ja Music Estonia jätkavad ekspordifondiga, mille teine voor mahuga 30 000 eurot on avatud 16. septembrist 2022. Fondi eesmärgiks on soodustada Eesti muusika rahvusvahelistumist, toetades nii Eesti artistide kui ka muusikavaldkonna professionaalide osalemist rahvusvahelistel esitlusfestivalidel ja nende raames toimuvatel konverentsidel. 

Ekspordifondi 2022/2023 aasta voorust saab toetust taotleda eelkõige neljale Music Estonia delegatsiooni osalusega festivalile (Reeperbahn, WOMEX, Eurosonic Noorderslag ja jazzahead!), kuid oodatud on ka selgelt põhjendatud taotlused teistele tunnustatud esitlusfestivalidele. 

Toetuse suurus põhineb artistide puhul flat rate süsteemil vastavalt reisijate arvule (sõltumata planeeritavatest ning reaalsetest kuludest rakendatakse kõigile projektidele sama arvestusmehhanismi) ning on muusikavaldkonna professionaalidele kulupõhine. Võrreldes pilootvooruga on flat rate süsteemis nüüd eristatud, kas tegemist on Euroopa või muu maailma festivalidel osalemisega. Ühe festivali raames toetatakse lisaks programmi pääsenud esinejatele ja nende reisiseltskonnale maksimaalselt kuni viie muusikavaldkonna professionaali kulusid. Dubleerimise vältimiseks eelistatakse neid projekte, mis ei ole oma osalemiseks juba teistest riiklikest toetusprogrammidest tuge saanud ja toetuste jagamisel võetakse aluseks valdkonna professionaalide võimalikult laiapõhjaline toetamine.

Taotlusi saab esitada alates 16. septembrist 2022 ning voor on avatud kuni 2023. aasta augustini või kuni vooru vahendite lõppemiseni.

Nõuded taotlejale ja toetuse suurus 

Programmist saavad toetust taotleda artistid või muusikavaldkonna professionaalid, kes on:

  • Eesti kodanikust või Eestis alaliselt elav füüsiline isik / FIE või
  • Eestis registreeritud juriidiline isik.

Artistid peavad taotlemiseks olema kinnitatud esitlusfestivali showcase-programmi ning lisama taotlusele korraldaja vastava kinnituskirja valituks osutumise kohta. Toetuse suurus ühe kollektiivi ja ürituse kohta on kuni 1000 eurot Euroopas ja kuni 1500 eurot mujal maailmas ning see arvestatakse automaatselt reisiseltskonna suuruse põhjal vastavalt flat rate süsteemile: algtoetus Euroopas toimuvale festivalile 400 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 200 eurot kuni 1000 euro täitumiseni taotluse kohta ning algtoetus mujal maailmas 600 eurot/artist, iga järgmise inimesega lisandub 300 eurot kuni 1500 euro täitumiseni. Artistid võivad enda reisiseltskonna hulka lugeda ka enda esindaja (nt manageri), tehnilise vms personali. Oluline muudatus: ühe artisti kohta kinnitatakse samas voorus maksimaalselt kuni kolm toetust.

Muusikavaldkonna professionaalide puhul eelistatakse neid taotlejaid, kelle reisil on selgelt seatud sihid ja planeeritud tegevused. Taotlusega koos tuleb esitada reisi eeldatav eelarve (delegaadi pass, reisikulud, majutus) ja kuludokumendid juhul, kui nimetatud kulud on juba tehtud. Muusikavaldkonna professionaalidele on toetuse suurus maksimaalselt 400 eurot taotluse kohta Euroopas ning 600 eurot mujal maailmas, taotluste rahastamine toimub kulupõhiselt. Kinnituse rahastusotsuse kohta saab taotleja enne festivalile reisimist ja toetus kantakse üle esimese kuludokumendi esitamisel. Siin kehtib samuti põhimõte, et ühele valdkonna professionaalile kinnitatakse teise vooru vältel kuni kolm toetust.

Taotluste hindamine ja rahastusotsused

Laekunud taotlusi vaadatakse läbi vähemalt kord kuus ning järgmisel kuul toimuvaks festivaliks peavad taotlused olema esitatud eelneva kuu lõpuks (v.a. septembris 2022 toimuvad festivalid). Kui samale festivalile laekub muusikavaldkonna professionaalidelt rohkem taotlusi kui ettenähtud maht ühe festivali kohta (rahastatakse kuni viis taotlust) või soovitakse osaleda muul festivalil kui etteantud loetelus, teeb toetamise otsuse valdkonna ekspertidest koosnev komisjon, eelistades neid taotlejaid, kelle osalemise soov on selgemini põhjendatud. 

Muul juhul saavad nõuetele vastavad taotlused (korrektselt täidetud taotlusvorm, esitatud on realistlik tegevusplaan ja ajakava ning lisatud nõutud dokumendid) automaatse toetusotsuse kuni taotlusvooru vahendite ammendumiseni.

Ekspordifondi teise vooru komisjoni koosseisu kuuluvad Jaan Jaago (EAÜ juhatuse liige), Thea Zaitsev (Music Estonia nõukogu liige), Madli-Liis Parts (Kultuuriministeeriumi kommunikatsiooni- ja rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik), Raimond Põldmaa (valdkondlik ekspert) ja Ingrid Kohtla (valdkondlik ekspert), lisaks osalevad komisjoni töös vaatlejaliikmetena EASi loomemajanduse valdkonna nõunik Kadi Haljand ja Kultuuriministeeriumi muusikanõunik Ivo Lille. Komisjoni tööd koordineerib Music Estonia välisprojektide juht Jaanika Lillemaa.

Toetuse saamiseks peavad taotlejal ning temaga seotud juriidilistel isikutel puuduma EAÜ ees võlgnevused, sh aruande võlgnevused eelnevatest voorudest saadud toetuste eest. Juriidilise isikuga seotuse all mõistame ka seda, kui taotleja on füüsiline isik, kuid EAÜ ees on võlgnevused juriidilisel isikul, kelle osanike ringi ja/või juhtkonda taotleja kuulub. Käesoleva punkti kontekstis loetakse taotlejaks kõik ühe projekti raames toetust saavad isikud.

Voorust toetatakse 2022/2023 kontserdihooajal toimuvatel sündmustel osalemist. Käesoleva vooru abikõlblikkuse periood on 01.09.2022–31.08.2023. NB! Voor kestab kuni vahendeid jätkub.

Toetuse saajad peavad sündmusel osalemise järel esitama etteantud vormil sisulise aruande, mis sisaldab kokkuvõtet tehtud tegevustest, analüüsi saavutatud tulemuste ja mõju osas, samuti tekkinud tõrgete ja väljakutsete loetelu ning selgitusi, kuidas need õnnestus lahendada. Aruanne tuleb esitada hiljemalt kuu aja jooksul pärast projekti lõppu. Artistid finantsaruannet eraldi esitama ei pea, muusikavaldkonna professionaalid peavad täitma lisaks etteantud vormil finantsaruande ja esitama vastavad kuludokumendid. 

Taotluseid ja lisaküsimusi vooru kohta ootame aadressile eksport@musicestonia.eu 

 

Täida ekspordifondi taotluse ankeet SIIN.

Kuluaruande vorm (taotluse täitmiseks tuleb see alla laadida, võib kasutada ka eelarve esitamise vormina)

Aruande vorm artistidele:
https://musicestonia.typeform.com/aruanne-artist 

Aruande vorm muusikavaldkonna professionaalidele:
https://musicestonia.typeform.com/aruanne-profid